۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
ليست داروخانه ها

اسامي داروخانه هاي خصوصي، بيمارستاني و درمانگاهي شهرستان جهرم

                                

آدرس دقيق

ميزان فعاليت (نيمه وقت/ تمام وقت/ شبانه روزي)

خصوصي/ دولتي و ...

تلفن

مسول فني

نام و نام خانوادگي موسس

نام داروخانه
 (قيد شده در پروانه)

رديف

جهرم- خيابان استاد مطهري روبروي بيمارستان مطهري

تمام وقت

خصوصي

54333122

دكتر ابراهيم پورنوروز-دكتر مهشيد قناعت پيشه دكتر مرضيه كاظمي نژاد

دكتر ابراهيم پورنوروز

ابوريحان

1

جهرم- خيابان استاد مطهري

تمام وقت

خصوصي

54330705

دكتر محمد صادق سنايي

دكتر محمد صادق سنايي

دكتر سنايي

2

جهرم- ابتداي خيابان فرد اسدي

تمام وقت

خصوصي

54448484

دكتر نسرين نوعي

دكتر نسرين نوعي

دكتر نوعي

 3

جهرم- ميدام مصلي

شبانه روزي

خصوصي

54441661

دكتر محمد حسيني-خانم مهسا كوشا-دكتر پرنيا صفايي

دكتر محمد حسيني

دكتر حسيني

4

جهرم- خيابان استاد مطهري- كلينيك هنري

تمام وقت

خصوصي

54345034

دكتر عبدالرسول اسفندياري

دكتر عبدالرسول اسفندياري

سينا

5

جهرم- ابتداي بلوار معلم

تمام وقت

خصوصي

54234284

دكتر محمد رضا خادمي

دكتر محمد رضا خادمي

دكتر خادمي

6

جهرم- خيابان 22 بهمن- روبروي بانك مسكن

تمام وقت

خصوصي

54224744

دكتر الهام عافيت جو

دكتر الهام عافيت جو

دكتر عافيت جو

7

جهرم- خيابان 22 بهمن- ساختمان الماس

تمام وقت

خصوصي

54230038

دكتر عبدالمجيد قرباني

دكتر عبدالمجيد قرباني

حسين ابن علي

8

جهرم- خيابان 22 بهمن

شبانه روزي

خصوصي

54228246

دكتر حامد كشافي-دكتر ابوالفضل نيكوسير-دكتر مهسا محمودي- دكتر مهران بهزاديان

دكتر حامد كشافي

دكتر كشافي

9

جهرم- خيابان 22 بهمن

تمام وقت

خصوصي

54220380

دكتر  اسماعيل قليچ خاني

دكتر  اسماعيل قليچ خاني

دكتر قليچ خاني

10

جهرم- چهار راه بهارستان

تمام وقت

خصوصي

54229708

دكتر مينا مهراد

دكتر مينا مهراد

دكتر مهراد

11

جهرم- خيابان 17 شهريور- روبروي بانك مسكن

تمام وقت

خصوصي

54228899

دكترحسام الدين ابوطالبي

دكترحسام الدين ابوطالبي

دكتر ابوطالبي

12

جهرم- ابتداي بلوار شهيد رجايي

تمام وقت

خصوصي

54223615

دكتر ابوالفضل حاتم

دكترابوالفضل حاتم

دكتر حاتم

13

جهرم- خيابان جمهوري اسلامي

تمام وقت

خصوصي

54224688

دكتر مهسا اسفنديار

علي اكبر شرافت

مجد

14

جهرم- خيابان جمهوري اسلامي

تمام وقت

خصوصي

54223959

دكتر زهرا واعظي

دكترزهرا واعظي

توحيد

15

جهرم- قطب آباد- داروخانه دكتر رحمانيان

تمام وقت

خصوصي

 09171900642

دكتروحيد رضا رحمانيان  -مهسا كوشا                  

دكتر وحيد رضا رحمانيان

دكتر رحمانيان

16

جهرم- خاوران

تمام وقت

خصوصي

 09178777758

صديقه استواري                             

صديقه استواري

استوار

17

جهرم- خفر

تمام وقت

خصوصي

54504635

دكترسميرا فلاحي

دكترسميرا فلاحي

دكتر فلاحي

18

جهرم- خفر

تمام وقت

خصوصي

54502388

دكتر سيد جعفر زمرديان    

دكتر سيد جعفر زمرديان    

رازي

19

جهرم- خفر

تمام وقت

خصوصي

54502700

دكتر محمد بيژني- دكتر زهرا جلوداري

دكتر محمد بيژني- دكتر زهرا جلوداري

شفا

20

جهرم- سيمكان

تمام وقت

خصوصي

54463388

دكتر نرجس اعتمادي

دكتر نرجس اعتمادي

دكتر اعتمادي

21

جهرم- حيدرآباد

تمام وقت

خصوصي

5552800

دكتر حامد رمضانلي

دكتر حامد رمضانلي

دكتر رمضانلي

22

جهرم- خيابان فرصت شمالي نبش كوچه 11

تمام وقت

خصوصي

54231462

دكتر محمد علي حورنگ

دكتر محمد علي حورنگ

دكتر حورنگ

23

جهرم- خيابان استاد مطهري

شبانه روزي

دولتي

54339126

دكتر نيكتا زبردست دكتر مهشيد قناعت پيشه

دانشگاه علوم پزشكي

بيمارسنان مطهري

24

جهرم-انتهاي خيابان ولي عصر

شبانه روزي

دولتي

54230010

دكتر نرجس خادم زاده-دكتر نسيم جباري- دكتر محمد حسيني

دانشگاه علوم پزشكي

بيمارستان پيمانيه

25

جهرم- چهار راه امام حسين

تمام وقت

دولتي

54260120

دكتر مهسا محمودي-  دكتر مهشيد قناعت پيشه

سپاه

درمانگاه امام صادق

26

جهرم- خفر- بيمارستان خاتم الانبيا

شبانه روزي

دولتي(واگذار به بخش خصوصي)

54503073

دكتر مهران بهزاديان- دكتر نسترن حراف

 

بيمارستان خاتم الانبيا

27

جهرم شهرك فاطميه درمانگاه هنر

نيمه وقت

خصوصي

54337065

دكتر هدي حجازي 

دكتر هدي حجازي 

دكتر حجازي

28

جهرم بلوار معلم جنب شهر عكس

تمام وقت

خصوصي

54234657

دكتر شيواجلاليدكتر نيكتا زبردست

دكتر شيواجلالي

دكتر جلالي

29

 

  

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/06
تعداد بازدید:
3973
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal