۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
برنامه هاي واحد

برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان ومدارس

معاينات دانش آموزان پايه هاي اول

-          همكاري با آموزش وپرورش جهت استقرار پايگاههاي سنجش

-         انجام معاينات مقدماتي دانش آموزان پايه هاي اول ابتدائي ، راهنمائي و دبيرستان

-         توجيه ماماي همكار پزشكان خانواده جهت انجام معاينات دانش آموزان

-         انجام معاينات پزشكي دانش آموزان توسط پزشكان خانواده

-         تكميل شناسنامه سلامت دانش آموزان

-          ورود اطلاعات معاينات در نرم افزار جديد پرونده الكترونيك توسط مراكز

-          تكميل نرم افزار پرونده الكترونيك شهرستان ودانشگاه

-         ارسال بسته خدمت پزشكان

-         انجام واكسيناسيون دانش آموزان بدورود به ابتدائي واول دبيرستان قبل از ثبت نام

پديكلوزيس

-         پيشگيري وكنترل بيماريهاي شايع در سنين مدرسه

-         شناسائي موارد مبتلا از طريق معاينات فصلي

-          درمان و پيگري دانش آموزان مبتلا

-         اتخاذ تدابير جهت مبارزه با آلودگي با پديكلوزيس در مدارس

-         برگزاري جلسات توجيهي جهت مربيان بهداشت

-         توجيه پزشكان خانواده در خصوص اطلاع رساني به موقع موارد مبتلا

تغذيه در مدارس

-         نظارت بر بوفه هاي مدارس.

-         بررسي كارت تندرستي  مستخدمين مدارس

ن         -  نظارت بر مدارس شبانه روزي :آشپزخانه، برنامه  غذايي، ،ميان وعده ها و خوابگاهها    

-         مكاتبه با آموزش وپرورش جهت  انعكاس نواقص مشاهده شده در بوفه هاي مدارس  

-      -   همكاري با واحد تغذيه  در اجراي برنامه آهن ياري دانش آموزان دختر راهنمايي و دبيرستان

-       - نظارت برنحوه توزيع ، نگهداري شير وتغذيه رايگان در مدارس با  همكاري بهداشت محيط و     معاونت غذا ودارو

اجراي برنامه هاي آموزشي

-         برگزاري كارگاهها وسمينارهاي آموزشي براي گروههاي هدف مختلف

-         اجراي برنامهاي آموزشي در مدارس

-          تكميل فرمهاي  كلاسهاي آموزشي برگزار شده در مدارس

 انجام بازديدهاي بهداشت محيط مدرسه

-         انجام بازديدهاي بهداشت محيط توسط بهورزان وكارشناسان بهداشت محيط وانعكاس نواقص موجود به آموزش وپرورش

مدارس مروج سلامت

 

-         تكميل چك ليستهاي مميزي خارجي 

-         بررسي نقاط قوت وضعف مدارس مروج

-         ارسال نتايج وجمع بندي چك ليستهاي مميزي خارجي

-         تكميل پرونده بهداشتي مدارس مروج سلامت

 

معاينات دانشجويان

- انجام معاينات جسماني دانشجويان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشكي و ورود  اطلاعات معاينات در نرم افزار مربوطه

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
1878
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal