۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
رسالت برنامه باروري سالم

برنامه باروري سالم

رسالت :

برنامه باروري سالم ،يكي از برنامه هاي تحت پوشش دفتر سلامت خانواده  وزارت بهداشت مي باشد كه درراستاي  سياستهاي اداره باروري سالم وزارت بهداشت فعاليتهاي خودرا انجام مي دهد. . بر اساس سرشماري 1390ميزان باروري كلي( متوسط تعداد فرزندي كه يك زن در طول دوران باروري خود به دنيا مي آورد، به شرطي كه احتمالات مربوط به فرزند آوري و مربوط به يك سال مشخص  را تجربه كنند ) دركشور به كمتر از حد جايگزيني(2.1) به ازاي هر زن كاهش يافته است.

نظر به منويات مقام عظمي رهبري مبني بر لزوم افزايش جمعيت جوان وبا عنايت به روند سالخوردگي رويكرد هاي  برنامه باروري سالم در جهت افزايش نرخ باروري كلي با الزام بر حفظ وارتقاسلامت مادران وكودكان تغيير يافته است.   

با توجه به روند تغييرات جمعيتي در كشور ،هدف اين برنامه در حال حاضر افزايش ميزان  باروري كلي از زير حد جايگزيني به حداقل  بالاتر از حد جايگزيني (بيش از 2.1  فرزند به ازاي هر خانواده ) ،كاهش مرگ و مير مادران و كودكان  مي باشد .

طبق آخرين سياست گذاري اعلام شده از سوي دفتر سلامت خانواده و جمعيت كليه دانشگاهها مي بايست شهرستان هاي تحت پوشش خود را با توجه به ميزان باروري كلي به دو دسته زيرتقسيم بندي نمايند .

  الف)حد جايگزيني و  زير حد جايگزيني

 ب ) بالاتر از حد جايگزيني

آموزشها  و اجراي برنامه هاي تشويقي و ارايه خدمت در گروه (الف ) علاوه بر حفظ و ارتقاي شاخص هاي كاهش مرگ و مير مادر و كودك ،مي بايست در راستاي افزايش بارداري هاي آگاهانه ،برنامه ريزي شده ، با فاصله مناسب به مادران در سنين بارداري مناسب (18-35سال ) و در راستاي ارتقاي نرخ باروري كلي صورت پذيرد .بر همين اساس در گروه الف تاكيد بر آموزش بارداري هاي ايمن ،به موقع و ذكر معايب تاخير در بارداري به مادران قبل ،حين و پس از بارداري است .

برنامه ريزي و ارايه خدمت در شهرستان هاي تحت پوشش گروه (ب) صرفا" در راستاي ارتقاي شاخص هاي سلامت مادر و كودك و افزايش آگاهي خانواده ها در راستاي پيشگيري از بارداري هاي پرخطر مي باشد .

لازم به ذكر است در هر دو گروه  ياد شده ارايه خدمات رايگان باروري به افراد با رفتارهاي پرخطر ،گروه در معرض  بارداري هاي  پرخطر و همچنين ارايه خدمات مورد نياز به اقشار آسيب پذير جامعه تحت پوشش ضروري است .

 

تاریخ :
1398/05/16
تعداد بازدید:
934
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal