۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
معرفي مسئول امور اداري

 

تصوير

معرفي

 

نام و نام خانوادگي:  صادق بهشتي 

سمت: مسئول امور اداري 

تلفن تماس: 

پست الكترونيك:Sadegh12340@yahoo.com

 

سوابق

 

 

مدرك تحصيلي : كارشناي ارشد مديريت منابع انساني

 سال اخذ مدرك :1393

8 سال كارشناس مديريت منابع انساني

2 سال امور اداري درمان . غذا و دارو . اورژانس

 

شرح وظايف

 

 

تهيه شرح وظايف و شرايط احراز پست هاي سازماني با همكاري واحد هاي ذيربط

نظارت و سرپرستي امور اداري اورژانس برابر مقررات تدوين شده وارزشيابي ساليانه براي كليه كاركنان

اجراي مقررات و ضوابط اداري براي كليه پرسنل اورژانس

پيش بيني كليه نيازهاي اورژانس شامل نيروي انساني و ديگر منابع و تجهيزات مصرفي و غير مصرفي

آگاهي و انجام امور مختلف كارگزيني از قبيل استخدام ، تبديل وضع استخدامي ، ترفيع بازنشستگي ، تعيين برقراري حقوق بازنشستگي

بيمه و رفاه كارمندان و تهيه پيشنويس احكام انتقال-انتصاب-ترميم حقوق-مرخصي و ماموريت ارتقاء گروه و نظارت بر آن

مكاتبات متفرقه از قبيل گواهي اشتغال به كار به ادارات و سازمان هاي متفرقه و صدور احكام ماموريت آموزشي

 

.
تاریخ :
1395/12/24
تعداد بازدید:
1095
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal