۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
معرفي كارشناس اورژانس بيمارستاني

 

تصوير

معرفي

 

نام و نام خانوادگي:   يداله بهمن پوري
 

سمت: كارشناس اورژانس بيمارستاني  

تلفن تماس: 

پست الكترونيك:ybahmanpour@yahoo.com

 

سوابق

 


مدرك دانشگاهي : كارشناس پرستاري

سال اخذ مرك دانشگاهي :1381-82 از دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

3 سال مسئول پايگاه 1 شهري

3سال مسئول پايگاه 2 شهري

5سال مدرس گروه فوريتهاي پزشكي

11سال مسول آموزش اورژانس 

 

شرح وظايف

 

 

1.       پيگيري اجراي آخرين سياست ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  پزشكي در خصوص استانداردها ، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

2.      طراحي ، برنامه ريزي و تشكيل تيم هاي بازديد كننده جهت بازديدهاي منظم از اورژانس هاي بيمارستاني

3.     ارائه گزارش تفصيلي از بازديدهاي مديريتي به مديران ارشد واداره اورژانس بيمارستاني وزارت متبوع

4.     جذب منابع و طراحي برنامه هاي عملياتي جهت اجرايي شدن اهداف استراتژيك بخشهاي اورژانس بيمارستاني دانشگاه

5.     ارزيابي عملكرد كارشناسان اداره اورژانس بيمارستاني دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف ايشان

6.      مديريت و تعامل با بيمارستان هاي تحت پوشش جهت پيش بيني و تامين نيروي انساني ، تجهيزات پزشكي، غير پزشكي و استانداردهاي فيزيكي در اورژانس بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه

7.     پيگيري تشكيل جلسات  مستمر كميته راهبردي ارتقاء خدمات اورژانس هاي بيمارستاني در دانشگاه و كميته هاي اورژانس (تعيين تكليف، ترياژ) در بيمارستانهاي تحت پوشش و اجرايي نمودن مصوبات

8.     انجام منظم بازديدهاي مديريتي بخش هاي اورژانس بيمارستاني دانشگاه و نظارت بر عملكرد تمامي بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه ( دانشگاهي و غير دانشگاهي )

9.      جمع آوري و ثبت مستمر آمار بيمارستان ها ( شاخص هاي ملي و دانشگاهي و تحليل اطلاعات بخش هاي اورژانس تحت پوشش جهت تصميم­گيري و طراحي اقدامات اصلاحي  درمورد ارتقاء كيفيت بخش هاي اورژانس بيمارستاني (آمار 12گانه ماهانه و فصلي و شاخص هاي ملي اورژانس)

10.   همكاري لازم با ساير كارشناسان واحدهاي مرتبط در زمينه ارتقاء كيفيت و نظارت و پايش عملكرد

11.   نياز سنجي وتدوين برنامه هاي آموزشي مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجراي برنامه هاي مذكور براي پرسنل و پزشكان شاغل در اورژانس بيمارستان ها

12.  نياز سنجي و مشاركت در خصوص برنامه هاي آموزشي حوادث غير مترقبه و پدافند غير عامل

13.ارتباط مستمر و پاسخگويي به اداره اورژانس بيمارستاني وزارت متبوع

14.  نظارت بر اجرايي شدن اقدامات اصلاحي ارتقاء كيفيت در سطح اورژانس  بيمارستان هاي دانشگاه

15.  نظارت بر توزيع صحيح ترياژ بيماران ( انتقال سطوح 4 و 5 ترياژ به واحد Fast Track  و سطوح 1 ، 2 و 3 ترياژ به فضاهاي تخصصي مربوطه در اورژانس) .

16. مديريت برنامه هاي آموزشي و نظارت و ارزشيابي

17.مديريت كارگاههاي تخصصي آموزشي پزشكان وتيم درماني شاغل در اورژانس هاي بيمارستاني

18. تهيه مجموعه هاي آموزشي ( كتاب ،  CD، جزوه و ... ) به منظور ارتقاي دانش علمي  پزشكان وپرسنل شاغل در اورژانس هاي بيمارستاني

19.ارائه گزارش فعاليت و عملكرد به مراجع مافوق

20.همكاري مرتبط با حيطه فعاليت  با ساير واحد هاي درون و برون سازماني در راستاي سياستهاي مركز با هماهنگي مسئول مافوق

 

.
تاریخ :
1395/12/24
تعداد بازدید:
1613
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal