۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
معرفي كارشناس

 

تصوير

معرفي

 

نام و نام خانوادگي: محمد رحمانيان

سمت: مدير روابط عمومي

داخلي: -

پست الكترونيك: Mohammadrahmanian115@gmail.com

 

سوابق

 

مدرك :كارشناس پرستاري

سال اخذ مدرك : 1386

سابقه خدمت:

5 سال بعنوان تكنسين فوريتهاي پزشكي جاده اي و شهري

4 سال مسئول كنترل كيفي و نظارت و ارزيابي (همچنين تكنسين فوريتها)

تدوين و را اندازي سيستم كنترل كيف و نظارت در حوزه اورژانس پيش بيمارستاني

1 سال مسئول روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي(تكنسين فوريتهاي پزشكي زميني و3 ماه هوايي)

 

شرح وظايف

 


• سنجش‌ افكار عمومي‌ درون‌ سازماني‌ به‌ منظور بازيابي‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌كارهاي‌ مناسب‌ به‌ مديريت‌.

• طراحي‌ و اجراي‌ نظام‌ گردآوري‌ پيشنهادهاي‌ كاركنان‌ به‌ منظور ترغيب‌ كاركنان‌ به‌ مشاركت‌ هرچه‌مؤثرتر در بهبود جريان‌ امور سازمان‌.

• نقد و بررسي‌ بازتاب‌ فعاليتهاي‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بويژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از يكسوو مديران‌ و كاركنان‌ از سوي‌ ديگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مديريت‌.

• تهيه‌ گزارشهاي‌ تحليلي‌ ادواري‌ (ماهانه‌/فصلي‌/سالانه‌) از افكار عمومي‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ براي‌ارائه‌ به‌ مديريت‌.

• تدوين برنامه عملياتي سالانه روابط عمومي

• تهيه‌ گزارشهاي‌ عملكرد دوره‌اي‌ از فعاليتهاي‌ روابط عمومي‌.

• تدارك‌ تمهيدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ براي‌ راهنمايي‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهيل‌ دسترسي‌ به‌ مراكز و مسئولان‌سازمان‌.

• برنامه‌ريزي‌ و اطلاع‌رساني‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملكرد سازمان‌ به‌ انگيزه‌ تنوير افكار عمومي‌.

• انتشار بروشورهاي فشرده عملكرد سازمان در اندازه هاي مناسب براي عرضه در نمايشگاه و سمينارها و ارسال به مطبوعات ،هنرمندان ، مسئولان ، نخبگان جامعه ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير انديشمندان جامعه

• تدوين‌ برنامه‌ ادواري مصاحبه‌هاي‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولويتهاي‌ سازماني‌ ونيازهاي‌ افكار عمومي‌.

• تهيه و تنظيم مقاله ها، اخبار و گزارش هاي مورد نياز نشريات

شركت در برنامه هاي راديو و تلويزيون جهت آشنايي مردم با اورژانس

• تهيه و انتشاراخبارحوادث ويژه

• ارائه تصاويروفيلمهاي تهيه شده به اصحاب خبربراي درج دراخبارمرتبط بامركز

• برگزاري ميز گردهاي تلويزيوني و مطبوعاتي به صورت فصلي جهت انعكاس عملكرد اورژانس به مردم

• ايجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، راديو، تلويزيون‌ و خبرگزاري‌ها و بهره‌برداري‌ بهينه‌ از آنها براي‌اطلاع‌رساني‌ به‌ مردم‌.

• مشاركت‌ در برگزاري‌ سمينارها و گردهمايي‌ تخصصي‌ و عمومي‌ سازمان‌.

• پوشش‌ تبليغي‌ ساختمانها و فضاهاي‌ عمومي‌ سازمان‌ در گراميداشت‌ ايام‌ و مناسبتهاي‌ ويژه‌.

• تدوين‌ و اجراي‌ طرح‌ جامع‌ تبليغات‌ براي‌ فضاسازي‌ فرهنگي‌ - تبليغي‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.

• مديريت‌ نمايشگاهها (سالانه‌، دائمي‌ و ...) درخارج ‌وداخل‌سازمان‌.

• تهيه‌، تدوين‌ و اجراي‌ تقويم‌ مراسم‌ داخل‌ سازمان‌.

• تدوين تقويم سالانه مراسم و نمايشگاه هاي داخل و خارج از سازمان

• تدوين‌ و انتشار خلاصه‌ عملكرد سالانه‌ سازمان‌ براي‌ ارائه‌ به‌ افكار عمومي

• اجراي روابط عمومي الكترونيك به وسيله پايگاه اينترنتي

 
 
 
 
 
تاریخ :
1398/09/10
تعداد بازدید:
1560
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal