۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
تعاريف


مفهوم تحول:

تحول در ارتباط با افراد به معني شبيه ديگران شدن نيست بلكه به مفهوم مانند خود ‌شدن، رشدكردن، غني‌شدن و متبلور ساختن توانائي ها بوسيله تجربه و تدبير است. در ارتباط با سازمانها كه مجموعه افراد مي باشند تحول باز هم به مفهوم تغيير از طريق كسب تجربه و تدبير است. فرايند تحول در سازمانها متأثر از تجربيات و اهداف جديد است.

تحول هرگونه تغيير اساسي ناشي از تغيير نگرش، همراه با رويكرد جديد و باز تعريف مفاهيم است كه از طريق ساماندهي و مهندسي مجدد و توانمندسازي مؤلفه هاي مؤثر در هر سازمان و يا جامعه با هدف ارتقاء كارآمدي و اثر بخشي و استفاده بهينه از منابع به منظور دستيابي به تعالي و پيشرفت صورت مي گيرد.اهداف تحول:

هدف تحول اداري عبارت است از تقويت توانمندي هاي نظام اداري در جهت ايفاي كارآمد وظايف دولت يا به تعبيري ديگر هدف از تحول اداري، انطباق نقش ها، توانمندي ها و قابليت هاي نظام اداري كه امري حياتي و براي توسعه ضروري مي باشد، است. موضوع ايجاد تحول در نظام اداري متناسب با پيشرفت هاي تكنولوژي در راستاي تحقق خواسته هاي جامعه مي باشد. تحول اداري فرآيندهاي متعددي همچون مشاركت عمومي كاركنان، اصلاح ساختارهاي اداري، تناسب وظايف و اختيارات، توانمندسازي كاركنان و مديران، پاسخگويي دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداري و توسعه شيوه هاي اطلاعاتي و... را دنبال مي كند. برنامه هاي تحول در نظام اداري كه نشات گرفته از متن سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، سند چشم‌انداز، لايحه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و در چارچوب سياست‌هاي كلي دولت است، بر آن است تا با توانمندسازي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و تربيت مديران و كارشناسان كارآمد و تحول‌آفرين طرحي نو در اندازد و در توسعه يكپارچه كشور نقش موثرتري را ايفا كند.

الزامات تحول:

ايجاد باور، اعتقاد و انگيزه در مديران سطوح مختلف

آگاهي مديران به ظرفيت‌ها، قوانين و برنامه‌هاي تحول

بهره‌مندي مديران از اختيارات و منابع لازم براي اجراي برنامه

برقراري نظام مديريت عملكرد و ايجاد سيستم تشويق و ترغيب

الزام قانوني اجراي تحول اداري
:

ضرورت اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري كشور بعنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي از مواردي است كه پس از انقلاب اسلامي مورد توجه دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و در اجراي بند 4ـ3 بخش نظام اداري و اجرايي پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي اداري بمنظور ايجاد يك نظام منسجم اداري در ابعاد نيروي انساني، مديريت، تشكيلات سازماندهي و روش ها تشكيل گرديد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
1164
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal