۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
كميته برنامه ريزي درسي
اعضاي كميته برنامه ريزي درسي دانشگاه در سال 97
 
 

دكتر روستازاده

معاون آموزشي دانشگاه و عضو كميته

دكتر نجفي پور

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر دهقان پور

مديركل تحصيلات تكميلي و عضو كميته

دكتر متين

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر اسلامي

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر آتش پور

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر عبيري

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر صلح جو

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر هاشمي طير

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر پوراحمدي

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر شريفي

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر كاظمي

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر جوشقاني

عضو هيئت علمي و عضو كميته

دكتر ثامني

عضو هيئت علمي  و عضو كميته

دكتر مدبر

عضو هيئت علمي و عضو كميته

 

تاریخ :
1397/07/23
تعداد بازدید:
923
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal