۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اساتید علوم پایه

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه (EDC)

 

همکاران گرامی:

درراستای ضرورت مشارکت اساتید جدیدالورود در دوره 96 ساعته توانمند سازی، لذا این دوره  توسط مرکز مطالعات و توسعه با همکاری و تعامل اساتید به عنوان مدرسین کارگاه به شرح زیر  در حال برگزاری می باشد:

اولین دوره کارگاهی 96 ساعته مهارت آموزی

 ویژه اساتید جدید الورود/ متقاضی ارتقائ مرتبه

 

مجری برگزاری دوره:

 

مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

با همکاری اساتید دانشگاه

 

بازه زمانی :

 

دو مرحله: اردیبهشت ماه 98(30/2/98) الی دی  ماه 98(30/10/98)

 

مخاطبین :

اساتید علوم پایه

 

مکان برگزاری:

 دفتر مدیریت EDC / سالن آمفی تئاتر دانشگاه

 

سال 1398

 

 

ردیف

 

موضوع

 

تاریخ

 

مدرسین

 

شرکت کنندگان

 

 

 

1

 

- جایگاه یک استاد دانشگاه با تاکید برتعدد نقش ها / نقش های یک مدرس دانشگاهی

-          10 گام مهم در طراحی درس: چطور برنامه یک جلسه کلاس یا یک واحد درسی را تنظیم نمائیم؟

 

 

 

30/2/98

 

 

 

خانم دکترصدیقه نجفی پور

(دکترای آموزش پزشکی)

 

 

 

دکتر لیلی مصلی نژاد-شهره جوادپور-دکتر ملیحه حاجیانی-دکتر علی دهقانی-ندا پورنوروز –دکتر نجمه صادقی-مرضیه زمانی

 

2

 

 

-          معرفی سامانه نوپا

-          معرفی کتابخانه دیجیتال

 

 

11/3/98

 

آقای دکترغلامرضا شکوهی(دکترای قارچ شناسی پزشکی)

 

خانم مریم آزموده(کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی)

 

معصومه سنائی-هوشمند قربانی-دکتر کرامت اله رحمانیان –سمیه رمضانلی-دکتر سیدابراهیم موسوی فرد-دکتر ملیحه حاجیانی

 

3

 

-          آشنایی با نرم افزار EndNote      

 

 

12/3/98

 

آقای دکتر حسنعلی عابدی(دکترای فیزیولوژی)

 

دکترملیحه حاجیانی-دکتر شکوفه آتش پور-پژمان حامدی اصل-دکتر مسیح اله شاکری-زهرا پیشگر-دکتر حسن رضانژاد

 

 

4

 

-          چگونه با یک دانشجوی نسل هزاره سوم تعامل نمائیم؟ (تاکید بر عوامل انگیزشی)

-          آیا با تغییر روش، تدریس امکان پذیر است؟

 

 

 

19/3/98

 

خانم دکتر لیلی مصلی نژاد(دکترای برنامه ریزی آموزشی)

 

خانم دکترصدیقه نجفی پور(دکترای آموزش پزشکی)

 

دکترمیرزاعلی مفضل جهرمی-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد-دکتر علی دهقانی-دکتر حسن رضانژاد-دکترشکوفه آتش پور-طاهره عبدیان-دکتر ملیحه حاجیانی-دکتر مسیح اله شاکری-دکتر نجمه صادقی-سمیه رمضانلی

 

5

 

-          کلاس درس وارونه (رویکردی نوین وابسته به تکنولوژِی)

 

20/3/98

 

خانم دکتر صدیقه  نجفی پور(دکترای آموزش پزشکی)

 

دکتر عبدلی-دکتر آتش پور-دکتر حاجیانی-دکتر جوشقانی-دکتر موسوی فرد-دکتر نجمه صادقی-سمیه رمضانلی-دکتر مفضل-دکتر علی دهقانی-دکتر رضانژاد

 

6

 

-          آشنایی با آئین نامه ارتقاء : چگونگی کسب امتیاز از فعالیت های آموزشی و اجرایی

 

21/3/98

 

آقای دکترمیرزاعلی  مفضل جهرمی (دکترای ایمنی شناسی)

 

دکتر اباذر روستازاده-دکترامیر عبدلی-دکترسیدابراهیم موسوی فرد-دکترحسن رضانژاد-دکتر اکبر هاشمی طیر-دکتر نجمه صادقی-سمیه رمضانلی-دکتر شکوفه آتش پور-دکتر ملیحه حاجیانی-طاهره عبدیان-

 

ردیف

 

موضوع

 

تاریخ

 

مدرسین

 

شرکت کنندگان

 

 

 

7

 

-          آشنایی با محصولات تولید محتوای مجازی و یادگیری ترکیبی همراه با ارائه محصولات آموزشی دانشگاههای کشور

-          آشنایی با سامانه نوید

 

 

26/3/98

 

 

خانم دکترلیلی  مصلی نژاد (دکترای برنامه ریزی آموزشی)

دکتر شکوفه آتش پور-دکتر ملیحه حاجیانی-دکتر نجمه صادقی-دکتر علی دهقانی-زهرا برقرار-فاطمه سادات حسینی-ندا پورنوروز-دکتر میرزاعلی مفضل-حامد میر-دکتر امیر عبدلی-دکتر سیدابراهیم موسوی فرد- دکتر رضا نژاد-مرضیه زمانی-دکتراباذر روستازاده

 

 

 

8

 

 

 

-          چگونه یک پاورپینت استاندارد تهیه کنیم؟

 

 

 

27/3/98

 

 

 

 

خانم دکتر لیلی مصلی نژاد (دکترای برنامه ریزی آموزشی)

 

دکترشکوفه آتش پور- دکتر نجمه صادقی-دکتر ملیحه حاجیانی-فاطمه سادات حسینی-دکتر راحیل حق جو-زهرا برقرار-طاهره عبدیان-دکتر علی دهقانی-ندا پورنوروز- دکتر سیدابراهیم  موسوی فرد-زهرا پیشگر-مرضیه زمانی-نحله پرندآور-

 

 

9

 

 

-          چگونه کلاس را به روش PBL (یادگیری مبتنی بر حل مساله)اجرا نمایم؟

 

 

 

 

 

28/3/98

 

 

 

خانم صدیقه  نجفی پور

(دکترای آموزش پزشکی)

 

دکترمیرزاعلی مفضل جهرمی-دکتر اباذرروستازاده-دکتر شکوفه  آتش پور-نحله پرنداور-زهرا برقرار-حامد میر-طاهره عبدیان-دکتر علی دهقانی-دکتر محسن علی پور-دکتر نجمه صادقی-دکتر فرهنگ هوشمند-دکتر عبدلی-دکتر سید ابراهیم موسوی فرد-دکتر راحیل حق جو-مرضیه زمانی

 

 

10

 

 

 

-          آشنایی با آئین نامه ارتقاء : چگونگی کسب امتیاز از فعالیت های  پژوهشی

 

 

 

 

2/4/98

 

 

 

 

آقای دکتر حسن علی عابدی(دکترای فیزیولوژی)

دکترشکوفه  آتش پور-دکتر مسیح اله شاکری-دکتر ملیحه حاجیانی-مرضیه زمانی-طاهره عبدیان-دکتر علی دهقانی-دکتر نجمه صادقی-دکتر سیدابراهیم موسوی فرد-دکتر میرزاعلی مفضل-نحله پرندآور-ندا پورنوروز-زهرا برقرار-دکتر محسن علی پور-دکتر رسول اسلامی اکبر-دکتر امیر عبدلی-دکتر غلامرضا شکوهی-دکتر روستازاده-دکتر صدیقه نجفی پور-دکترلیلی مصلی نژاد

 

 

 

11

 

ترینینگ روش PBL شامل :

 

-          سناریو نویسی جهت کلاس PBL

-          ویژگی های یک سناریو

 

 

 

3/4/98

 

 

 

خانم دکترصدیقه  نجفی پور (دکترای آموزش پزشکی)

دکتر اباذر روستازاده-دکتر میرزاعلی  مفضل-شهره جوادپور-طاهره عبدیان-وحید سعادتمند-مژده رحمانیان-مرضیه زمانی-زهرا برقرار-دکتر ملیحه حاجیانی-نحله پرندآور-دکتر امیر عبدلی-دکتر غلامرضا شکوهی-ندا پورنوروز-دکتر شکوفه آتش پور-دکتر سیدابراهیم موسوی فرد-دکتر علی دهقانی

 

ردیف

 

موضوع

 

تاریخ

 

مدرسین

 

شرکت کنندگان

 

 

12

 

 

-           چگونه کلاسهای بزرگ را به روش تیمی اداره کنیم ؟ (TBL)

 

 

9/4/98

 

 

 

 

خانم دکتر صدیقه نجفی پور(دکترای آموزش پزشکی)

 

 

دکتر ملیحه حاجیانی-دکتر شکوفه آتش پور-دکتر حسن رضانژاد-دکتر سیدابراهیم موسوی فرد-دکتر اباذر روستازاده-دکتر دانش جوشقانی-صفیه جمالی-دکتر علی دهقانی

 

 

13

 

-          چگونه سوالات استاندارد را طراحی نمائیم؟(تستی-تشریحی)

 

10/4/98

 

خانم دکترلیلی مصلی نژاد (دکترای برنامه ریزی آموزشی)

دکتر ملیحه حاجیانی-دکتر حسن رضانژاد-دکتر نجمه صادقی-دکتر علی دهقانی-دکتر کاوس صلح جو-دکتر شکوفه آتش پور-دکتر اکبر هاشمی طیر-دکتر اباذر روستازاده-دکتر دانش جوشقانی-دکتر حسن علی عابدی- محمد هاشم عبدی-دکتراسلامی اکبر

 

 

 

 

14

 

-          چگونه از توانمندی دانشجویان اطمینان حاصل کنیم ؟ (هرم میلر-تناسب ارزشیابی و سنجش توانمندی) / سطوح مختلف یادگیری

 

 

 

11/4/98

 

 

خانم دکترصدیقه نجفی پور(دکتر ای آموزش پزشکی)

 

 

دکتر آتش پور-دکتر دانش جوشقانی-دکتر نجمه صادقی-دکتراباذر روستازاده-دکتر اکبر هاشمی طیر-زهرا پیشگر-دکتر حسن رضانژاد-محبوبه تقی زادگان-زهرا شادفرد-سمیه رمضانلی-دکتر محسن علی پور

 

 

 

15

 

 

 

-          تهیه یک ویدئوی آموزشی استاندارد

 

 

 

 

16/4/98

 

 

 

 خانم دکتر لیلی مصلی نژاد (دکترای برنامه ریزی آموزشی)

 

دکتر شکوفه آتش پور-زهرا برقرار-دکتر راحیل حق جو-دکتر علی دهقانی-حامد میر-دکتر سیدابراهیم موسوی فرد-محمد هاشم عبدی-دکتر حسن رضانژاد-علی عباسی جهرمی-دکتر اکبر هاشمی طیر-دکتر اباذر روستازاده-پژمان حامدی اصل-دکتر کاوس صلح جو

 

 

16

 

 

 

-          ارزیابی توانمندی دانشجو در محیط شبیه سازی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/4/98

 

 

 

خانم دکترصدیقه نجفی پور(دکتر ای آموزش پزشکی)

 

 

 

صفیه جمالی-دکتر نجمه صادقی-مرضیه زمانی-زهرا برقرار-دکتر شکوفه آتش پور-دکتر سیدابراهیم موسوی فرد-دکتر علی دهقانی-شهره جوادپور

 

ردیف

 

موضوع

 

تاریخ

 

مدرسین

 

شرکت کنندگان

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

برگزاری سمینار دانش پژوهی بصورت مجازی توسط مرکز مطالعات و توسعه وزارت

 

( جهت اساتید بالینی و علوم پایه)

 

 

 

 

 

 

 

 

25/4/98

 

 

 

 

 

 

 

اساتید مرکز مطالعات و توسعه وزارت

 

 

 

دکتررسول اسلامی اکبر-دکتر مسیح اله شاکری-دکتر حشمت اله شاکری-صفیه جمالی-دکتر رحیم رئوفی-زهرا برقرار-دکتر سمانه عبیری-دکتر لیلی مصلی نژاد-دکتر صدیقه نجفی پور-دکترامیر اسکندری-دکتر اسماعیل رعیت دوست-سمیه رمضانلی-رحیم پندار-راضیه زاهدی-دکتر راحیل حق جو-دکتر شکوفه آتش پور-مجید کوثری-دکتر کاوس صلح جو-دکتر محسن فاصله-محمدهاشم عبدی-دکتر حسن رضانژاد-دکتر فاطمه افتخاریان-دکترامیرعبدلی-دکترمیرزاعلی مفضل جهرمی-دکتر کرامت اله رحمانیان-طاهره عبدیان-احمدابوالقاضی-ریحانه روحی-نداپورنوروز-دکتر زهرا مصلی نژاد-دکتر اکبر هاشمی ظیر-دکتر اقدس شادمهر-مریم زارعی-زهرا پیشگر-مرضیه زمانی-حامد میر – دکتر عبدالعلی سپیدکار-دکتر لهراسب طاهری-دکتر وحید مقرب-دکتر فریده مقرب-دکتر فرهنگ هوشمند-دکتر احسان رحمانیان-دکتر مرضیه حق بین-دکتر ملیحه حاجیانی-دکتر اباذر روستازاده-دکتر غلام رضا شکوهی-دکتر محمد پوراحمدی

 

18

-          آشنایی با طرح نوآورانه در راستای دانش پژوهی آموزشی

10/10/98

خانم دکترصدیقه نجفی پور(دکترای آموزش پزشکی)

 

مجید کوثری-دکتر محسن فاصله-دکتر مرضیه رحیمی پور-دکترشکوفه  آتش پور-دکترنادر شریفی-دکتر علی دهقانی-دکتر حسن رضانژاد-دکتر اکبر هاشمی طیر-پژمان حامدی اصل

 

19

-          آشنایی با انواع روش تحقیق کیفی

22/10/98

آقای دکتر محسن فاصله(دکترای پرستاری)

محبوبه تقی زادگان-زهرا شادفرد-دکتر دانش جوشقانی-دکتر شکوفه آتش پور-سمیه رمضانلی-طاهره عبدیان-دکترصدیقه نجفی پور

 

 

تاریخ :
1398/12/01
تعداد بازدید:
149
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal