۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اساتید بالینی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه EDC

همکاران گرامی:

در راستای تاکید مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت درخصوص ضرورت مشارکت اساتید جدیدالورود در دوره 96 ساعته آموزش پزشکی، لذا این دوره با همکاری و تعامل بین اساتید به عنوان مدرسین کارگاه و مرکز مطالعات و توسعه به شرح زیر برگزار می گردد:

اولین دوره کارگاهی 96 ساعته مهارت آموزی

 ویژه اساتید جدید الورود/ متقاضی ارتقائ مرتبه

 

مجری برگزاری دوره:

 

مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

با همکاری اساتید دانشگاه

 

 

بازه زمانی :

 

اردیبهشت ماه 98(30/2/98) الی دی ماه 98(30/10/98)

 

 

مخاطبین :

اساتید بالینی

 

 

مکان برگزاری:

سالن کنفرانس دیالیز بیمارستان استاد مطهری

 

سال 1398

 

 

 

 

 

ردیف

 

موضوع

 

تاریخ

 

مدرسین

 

شرکت گنندگان

 

 

 

 

 

1

 

-          جایگاه یک استاد در دانشگاه با تاکید بر تعدد نقش ها /نقش های یک مدرس دانشگاهی

 

-          چگونه برنامه یک کلاس یا یک واحد درسی را تنظیم نمائیم؟

 

-          10 گام مهم در طراحی درس :چطور برنامه یک جلسه کلاس یا یک واحد درسی را تنظیم نمائید؟

 

 

 

 

 

 

 

4/4/98

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم دکترصدیقه نجفی پور

(دکترای آموزش پزشکی)

 

 

دکتر مریم جلالی-دکتر زهرا مصلی نژاد-دکتر اقدس شادمهر-دکتر مسیح اله شاکری-دکتر حشمت اله شاکری-دکتر نجمه السادات مصلی نژاد-دکتر نریمان قناطیر-دکتر سارا متین- دکتر مسعود قانعی –دکتر احمد رستگاریان-دکتر فرهنگ هوشمند-دکتر وحید مقرب-دکتر امیر اسکندری-دکتر موسی زارع-دکتر لهراسب طاهری-دکتر شهرام شفا- دکتر اسماعیل رعیت دوست-دکتر احسان رحمانیان-دکتر سمانه عبیری جهرمی-دکترمعصومه پورمختاری-دکتررضاصحرائی-دکتر فریده مقرب

 

 

 

2

 

 

-          چگونه با یک دانشجوی نسل هزاره سوم تعامل نمائیم؟

 

-          چگونه یک پاورپینت استاندارد تهیه نمائیم؟

 

 

 

11/4/98

 

 

 

خانم دکترلیلی مصلی نژاد

(دکترای برنامه ریزی آموزشی)

 

 

دکتر مسیح اله شاکری- دکتر حشمت اله شاکری-دکتر وحید مقرب-دکتر امیراسکندری-دکتر احسان رحمانیان-دکتر موسی زارع-دکتر فرهنگ هوشمند-دکتر اسماعیل رعیت دوست-دکتر لهراسب طاهری-دکتر اقدس شادمهر-دکتر سمانه عبیری جهرمی-دکتر سارا متین-دکتر مرضیه حق بین-دکتر فریده مقرب

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

-          آموزش نرم افزار EndNote

 

 

 

 

18/4/98

 

 

 

 

خانم دکترنجمه صادقی

(دکترای فیزیولوژی)

دکتر سمانه عبیری-دکتر نریمان قناطیر-دکتر مرضیه حق بین-دکتر فاطمه افتخاریان-دکتر مسعود قانعی-دکتر سارا متین-دکتر لهراسب طاهری-دکتر فرهنگ هوشمند-دکتر موسی زارع-دکتر فریده مقرب-دکتر وحید مقرب-دکتر اقدس شادمهر-دکتر احسان رحمانیان-دکتر امیر اسکندری-دکتر رضا صحرائی-دکتر مسیح اله شاکری

 

 

 

 

 

4

 

-گزارش صبحگاهی

 

-ژورنال کلاب آموزشی

 

-راند آموزشی موثر

 

-آموزش بر بالین

 

-آموزش آئین نامه ارتقاء( آموزشی-اجرایی)

 

 

 

17/5/98

 

 

خانم دکترسارا متین

(متخصص اطفال)

 

آقای دکتر اسکندری

(متخصص اطفال)

 

آقای دکتر رئوفی

(متخصص بیمارهای عفونی)

آقای دکترمیرزاعلی مفضل جهرمی(دکترای ایمنی شناسی)

دکتر رضاصحرائی-دکتر اسماعیل رعیت دوست-دکتر لهراسب طاهری-دکتر محمدصادق صنیع-دکتر وحید مقرب-دکترمسعود قانعی-دکتر مهشید البرزی-دکتر مسیح اله شاکری-دکتر حشمت اله شاکری-دکتر زهرا مصلی نژاد-دکتر اقدس شادمهر-دکتر فاطمه افتخاریان-دکتر مرضیه حق بین-دکتر نریمان قناطیر-دکتر سمانه عبیری-دکتر معصومه پورمختاری-دکتر فریده مقرب-دکتر عبدالعلی سپیدکار-دکتر احسان رحمانیان- دکتر فرهنگ هوشمند-دکتر شهرام شفا

 

ردیف

 

عنوان

 

تاریخ

 

مدرسین

 

شرکت کنندگان

 

 

 

5

 

-چگونه درخواست مشاوره تنظیم کنیم؟

 

-روشهای آموزش درمانگاهی

 

-طریقه اجرای توموربرد و CPC

 

-حرفه ای گری

 

 

 

 

23/8/98

 

آقای دکترطاهر یزدچی نژاد

چشم پزشکی(فلوشیپ)

 

خانم دکتر مرضیه حق بین

(فلوشیپ جراحی سرطان)

 

آقای دکتررحیم  رئوفی

(متخصص بیماریهای عفونی)

 

دکتر محمد صادق صنیع-دکتراسماعیل رعیت دوست-دکترعبدالعلی سپیدکار-دکتر شهرام شفا-دکترفریده مقرب-دکتر معصومه پورمختاری-دکتر لهراسب طاهری-دکتر حشمت اله شاکری-دکتر مسعود قانعی-دکتر امیر اسکندری-دکترسارا متین-دکتر وحید مقرب-دکتر احسان رحمانیان

 

 

 

 

6

 

-          پرونده نویسی استاندارد

-          کلاس به روش PB

-          کلاس درس وارونه(رویکردی نوین وابسته به تکنولوژی)

-          آشنایی با محصولات تولیدمحتوای مجازی و یادگیری الکترونیک

-کلاس به روش TBL

– یادگیری ترکیبی با تاکید بر سامانه نوید و مدلهای آن

 

 

 

 

5/10/98

 

آقای دکتررحیم رئوفی

(متخصص بیماریهای عفونی)

خانم دکتر صدیقه نجفی پور(دکترای آموزش پزشکی)

 

خانم دکتر لیلی مصلی نژاد

(دکترای برنامه ریزی آموزشی)

 

دکتر فریده مقرب-دکتر رضا صحرائی-دکتر فرهنگ هوشمند-دکتر محمدصادق صنیع-دکتر سارا متین-دکتر مسعود قانعی-دکتر وحیدمقرب-دکتر شهرام شفا-دکتر مسیح اله شاکری-دکتر امیر اسکندری-دکتر اقدس شادمهر-دکتر لهراسب طاهری

 

تاریخ :
1398/12/03
تعداد بازدید:
161
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal