۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
تعداد پرونده متقاضی دانش پژوهی

مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

(EDC)

کمیته دانش پژوهی

ارتقاء اساتید از مرتبه استادیاری به دانشیاری در سال 96 و 97 و 98

هدایت و نظارت بر آیین نامه دانش پژوهی

ردیف

سال

ارتقاء اساتید از مرتبه استادیاری به دانشیاری

تعداد مشاوره

تعداد پرونده های بررسی شده جهت ارتقاء

1

96

5 نفر

(دکتر شجاعی،دکتر ضابطیان،دکتر عابدی،دکتر صلح جو، دکتر رادمهر )

14

7

2

97

دکتر علیرضا یوسفی

8

1

ردیف

سال

تعداد پرونده متقاضی ارتقاء

ارتقاء

1

96

7

5

2

97

8

1

3

98

4

---

تاریخ :
1398/12/01
تعداد بازدید:
180
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal