۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
معرفی

کمیته دانش پژوهی

فعالیت اصلی: ارایه مشاوره به اساتید جهت تدوین طرح های نوآورانه در آموزش، چگونگی ثبت‌نام در سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه، برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه مذکور و نوشتن طرح های توسعه‌ای در آموزش و همچنین برگزاری جلسات جهت بررسی مستندات آموزشی و فعالیت های دانش پژوهی اساتید متقاضی ارتقاء و محاسبه امتیازات تسهیلات دانش پژوهی و امتیازات بر اساس معیار گلاسیک.

لذا به منظور ایجاد تسهیل و تسریع در فرایند ارتقای اساتید و برخورداری از امتیازات دانش پژوهی، ازطرف وزارت تدوین آییین تسهیلات دانش پژوهی به دانشگاهها واگذار گردید که در همین راستا این کمیته در مرکز توسعه جهرم به منظور ایجاد نقشی موثر در راهنمایی و ارایه مشاوره به اساتید وکسب امتیازات دانش پژوهی، در سال 88 تشکیل شد. این کمیته فعالیت خویش را تا سال 1396 بر اساس آیین نامه تسهیلات جهت بررسی مستندات دانش پژوهی اساتید متقاضی ارتقاء ادامه داد و با توجه به اینکه در اواخر سال 1396 آیین نامه جدید دانش پژوهی و کسب امتیازات بر اساس معیار گلاسیک به دانشگاهها ارسال گردیده است، لذا ضرورت و وظیفه این کمیته در آشناسازی اساتید با مفهوم دانش پژوهی براساس معیار گلاسیک، معرفی سامانه ملی نوآورانه و اهداف مرکز ملی تحقیقات (نصر) بیش از پیش قابل اهمیت است. لذا وجود اساتیدی آشنا با مفاهیم آموزش پزشکی و اساتید علاقمند به انجام طرحهای توسعه‌ای در آموزش، در کمیته مذکور ضروری است و بعلاوه برگزاری کارگاه آشنایی با تدوین طرحهای توسعه‌ای از اهم فعالیت این کمیته خواهد بود.

فعالیت کمیته مذکور در سال 1396: برگزاری کارگاه آشنایی ثبت نام در سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه و چاپ نشریه ویژه راهنمای مدیریت فعالیتهای نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی وبررسی مستندات فعالیت های آموزشی و دانش پژوهی 7 نفر از اساتید

آدرس سامانه ملی فعالیت های نو آورانه :Meded.behdasht.gov.ir

تاریخ :
1398/12/01
تعداد بازدید:
128
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal