۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
اعضاي كميته

اعضاي كميته آزمون صلاحيت هاي باليني(آسكي) درسال1397

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت

 

آقاي دكتر روستازاده

معاون آموزشي دانشگاه

آقاي دكتر رستگاريان

مدير گروه بيهوشي

 

خانم دكتر نجفي پور

مدير مركز مطالعات و توسعه

آقاي دكتر يزدچي

مدير گروه چشم

 

خانم دكترحق بين

رئيس دانشكده پزشكي

خانم دكتر البرزي

مدير گروه زنان

 

خانم دكتر متين

معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي

آقاي دكتر مقرب

مدير گروه اطفال و معاون آموزشي بيمارستان مطهري

 

آقاي دكترسپيدكار

مديرگروه جراحي

آقاي دكتر شريفي

مدير گروه بهداشت

 

آقاي دكتر شجاعي

مدير گروه داخلي و معاون آموزشي بيمارستان پيمانيه

آقاي دكتر شكوهي

مسئول درس ENT

 

آقاي دكتر رعيت دوست

رياست بيمارستان پيمانيه و مديرگروه طب اورژانس

خانم دكتر طالب نيا

مسئول درس راديولوژي

 

آقاي دكتر شهيدي

مسئول درس روانپزشكي

آقاي دكتر بهمني

مديرگروه پوست

 

آقاي دكتر هوشمند

مديرگروه پاتولوژي

خانم كرم زاده

مسئول مركز مهارتهاي باليني

 

 و اساتيد همكار هيات علمي گروه هاي ماژور و مينور

تاریخ :
1397/08/14
تعداد بازدید:
313
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal