۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
اعضاي كميته برنامه ريزي درسي

                       اعضای کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه در سال 98

اعضای کمیته طرح درس  :


جناب آقای دکتر اباذر روستازاده، معاون آموزشی دانشگاه و مدیر گروه بیوشیمی

سرکار خانم دکتر مرضیه حق بین ،رئیس دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر شکوفه آتش پور معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

سرکار خانم صدیقه نجفی پور مدیر مرکز مطالعات و توسعه

سرکار خانم دکتر متین معاون آموزشی دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر سپیدکار مدیر گروه جراحی

جناب آقای دکتر محمد پوراحمدی،مدیر گروه آناتومی

جناب آقای دکتر هاشمی طیر،مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

جناب آقای اکبرکاظمی،مدیر گروه میکروب شناسی

جناب آقای دکتر جوشقانی،مدیر گروه فیزیولوژی

جناب آقای دکتر مدبر،مدیرگروه معارف اسلامی

جناب آقای دکتر محمد هادی ثامنی ،مدیر گروه زبان

جناب آقای دکتر اباذر روستازاده مدیر گروه بیوشیمی

جناب آقای دکتر کرامت اله رحمانیان مدیر گروه پزشکی اجتماعی

جناب آقای دکتر شریفی مدیر گروه بهداشت

سرکار خانم دکتر سمانه عبیری مسئول طب اورژانس

سرکار خانم دکتر البرزی مدیر گروه زنان

جناب آقای دکتر اسلامی مدیر گروه هوشبری دانشکده پرستاری

کارشناس طرح درس و برنامه ریزی درسی سرکار خانم فاطمه فرهمندجو

 

اعضای کمیته طرح درس در سال 97 
 

دکتر روستازاده

معاون آموزشی دانشگاه و عضو کمیته

دکتر نجفی پور

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر دهقان پور

مدیرکل تحصیلات تکمیلی و عضو کمیته

دکتر متین

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر اسلامی

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر آتش پور

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر عبیری

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر صلح جو

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر هاشمی طیر

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر پوراحمدی

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر شریفی

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر کاظمی

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر جوشقانی

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

دکتر ثامنی

عضو هیئت علمی  و عضو کمیته

دکتر مدبر

عضو هیئت علمی و عضو کمیته

 

 

 

دانلود فایل ورد...دانلود فایل
pdf

تاریخ :
1398/12/01
تعداد بازدید:
1164
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal