۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
اينترني

امتحان باليني ساختار يافته و هدفمند (OSCE)

تاريخچه برگزاري آزمون آسكي در دانشگاه علوم پزشكي جهرم :

رديف

تاريخ

گروه هدف

محل اجرا

1.       

29/8/86

دانشجويان اينترن پزشكي 81

مركز مهارتهاي باليني كلينيك هنري

2.       

20/12/86

دانشجويان اينترن پزشكي82

بخش داخلي بيمارستان پيمانيه

3.       

01/02/ 87

دانشجويان اينترن پزشكي 81

مركز مهارتهاي باليني كلينيك هنري

4.       

31/3/88

دانشجويان اينترن پزشكي 83

سايت پرديس

5.       

31/4/92

دانشجويان اينترن پزشكي 85

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

6.       

31/4/93

دانشجويان اينترن پزشكي 86

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

7.       

17/12/93

دانشجويان اينترن پزشكي 87

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

8.       

10/04/94

دانشجويان اينترن پزشكي 88

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

9.       

1/11/94

دانشجويان اينترن پزشكي 88

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

10.  

23/02/95

دانشجويان اينترن پزشكي 89

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

11.  

25/02/95

دانشجويان رزيدنت بيهوشي

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

12.  

21/11/95

دانشجويان اينترن پزشكي 89

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

13.  

04/03/96

دانشجويان اينترن پزشكي 89

مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس

 

 

تاریخ :
1396/05/07
تعداد بازدید:
521
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal