۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
داروخانه مدل

داروخانه مدل

مقدمه :

سالانه ميلياردها دلار صرف ادامه فعاليت هاي در بخش اموزش پزشكي مي شود.در بسياري از كشورها نشان داده شده است كه اموزش مداوم پزشكي تحت الزام و مديريت سازمان هايي همچون:بهداشت حرفه اي، نظام سلامت و بعضي محرك هاي ديگر قرار دارد،كه تا حد زيادي به افزايش فعاليت در اين بخش كمك مي كنند.يك فرض وجود دارد كه اموزش مداوم پزشكي مي تواند درمان وسلامت بيماران را بهبود ببخشد.نحوه اموزش اساتيد به دانشجويان، مسلماً  در كيفيت و بهبود يادگيري تأثير گذارد،بنابراين به طور گسترده در برنامه هاي توسعه دانشكده ها مورد توجه قرار مي گيرد..بر اساس روش هاي يادگيري جديد،روش ها و فرايندهاي معمول و سازمان هاي اموزشي،كه قبل از اموزش به خوبي عمل كرده اند، ممكن است به عنوان يك درخواست ناميده شوند مخصوصا ،اجزاء فراشناختي اموزش ممكن است كه اساتيد را از عملكردشان براي بهبود در اموزش اگاه سازند.يادگيري دانشجويان،با مشكلي حقيقي يا معما شروع مي شود كه اموزش دهنده درصدد اين است كه مشكل را بيابد و براي ان، راه حل مناسبي را اتخاذ نمايد.اين عمل،يكي از موضوع ها و روش هاي نوآورانه در اموزش پزشكي مي باشد. روشهاي متعددي  در اموزش پزشكي وجود دارد. تدريس به روش سنتي از چندين مزايا همچون :صرف زمان كم تر هم براي مدرس و هم براي دانشجو .اما يكي از اساسي ترين مضرات ان ،كمبود زمان لازم جهت اناليز مطالب درسي و  سطحي بودن ان است.اما استراتژيها و روش هاي جديد اموزشي به وقت و تمرين بيشتر نيازمند مي باشند.برگزاري جلسات اموزشي يكي از رايج ترين فعاليت هاي اموزش مداوم پزشكي محسوب مي شوند.جلسات اموزشي شامل دوره ها و كارگاه ها در شكل هاي مختلف مي باشند، ماهيت جلسات اموزشي با توجه به فاكتورهاي متعددي از جمله:محتوا ،تعداد شركت كنندگان ،درجه ونوع تعامل  و گروه هدف بسيار بسيار متفاوت اند.كارگاه اموزشي، روش تدريسي است كه بر رابطه ي متقابل استاد-دانشجو در موقعيتي واقعي تأكيد دارد.در اين روش تدريس ،دانشجويان از زمان كافي جهت انديشيدن،تحليل و استفاده از دانش خود جهت مقابله با مشكلات موجود اموزشي برخوردار هستند.فارغ التحصيلان دانشكده هاي پزشكي كشور بايستي از مهارت هاي لازم براي پيشگيري و تشخيص بيماري ها و درمان بيماران مبتلا به امراض جسمي و رواني برخوردار باشند.به دليل اين كه دانشجويان پزشكي مستقيما با سلامت بيماران در ارتباط اند بررسي فاكتورهاي مؤثر بر يادگيري انها از اهميت ويژه اي برخورداراست .چندين فاكتورهمچون:ويژگي هاي شخصيتي،تعداد و فرهنگ دانشجويان ،وجود دارند، كه ممكن است بر استراتژي تدريس تأثير بگذارند.به هر حال روش تدريس ،يك فاكتور است كه ممكن است موجب بهبود در فرايند يادگيري دانشجويان گردد.كارگاه هاي اموزشي تعاملي مي توانند تغييرات بسيار بزرگي را در عملكرد حرفه اي داشته باشند ..

آموزش اصول صحيح نسخه نويسي و روش هاي منطبق جهت انتخاب داروها در آموزش دانشجويان پزشكي به صورت مدون اجرا نمي گردد، درنتيجه دانشجويان پزشكي در آغاز دوره باليني ديدگاه روشني درباره اصول تجويز دارو و نسخه نويسي منطقي ندارند. از طرفي با توجه به ازدحام و شلوغي و كمبود فضا در داروخانه هاي موجود دربيمارستان هاي آموزشي اين كمبودها بيشتر احساس مي گردد. آموزش هاي انجام شده ابزاري است كه دانشجويان امروز كه پزشكان آينده كشور مي باشند، با بهره برداري از آن مي توانند نسخه نويسي را به صورت آگاهانه و منطقي براساس اصول علمي و عملي انجام دهند.

تجويز صحيح و مناسب دارو(تجويز منطقي دارو) ، مانند تشخيص صحيح و به موقع و انتخاب مناسب دارو از اهميت قابل توجهي برخوردار است. تجويز غير منطقي مي تواند سبب افزايش مرگ و مير، مشكلات اجتماعي و اقتصلادي براي بيمار و جامعه گردد.مشكل ديگر دانشجويان پزشكي عدم شناخت و نحوه كاربرد اشكال دارويي مي باشد.

هدف از راه اندازي داروخانه مدل در دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، تعليم روش علمي و عملي نسخه نويسي و مراحل اجرايي آن، آشنايي با اشكال دارويي،نحوه كاربرد آن ها، احتياطات، تداخلات دارويي و كاهش خطاهاي موجود مي باشد. داروخانه مذكور در سال 94در مركز مهارتهاي باليني سايت پرديس اين دانشگاه راه اندازي شد.

 

تاریخ :
1396/08/30
تعداد بازدید:
593
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal