۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
معرفي پژوهش در آموزش

رسالت كميته پژوهش در آموزش  :

انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشكي براي هر عضو هيأت علمي و دانش آموختگان آموزش پزشكي ضرورت دارد تا در كنار ساير نقش ها و كاركردهاي ايشان (آموزشي ، اجرايي ، خدمات درماني و ...) ، جزء فعاليت ها و كاركردهاي كليدي مد نظر قرار گيرد . با توجه به اينكه فعاليت هاي پژوهشي يكي از ابزارهاي مهم جهت تصميم گيري هاي مديران محسوب مي گردد و اين امر بويژه در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كه فرايند آموزش بخش مهمي از فعاليت محوري آنها را تشكيل مي دهد، از اهميت بيشتري برخوردار است و در راستاي وظايف تعيين شده مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ، ارائه و اجراي طرحهاي پژوهشي در زمينه آموزش پزشكي مي باشد. به اين منظور معاونت پژوهش در آموزش مركز به عنوان مغز متفكر مركز توسعه عمل نموده و در راستاي كمك به شناخت و تحليل مسايل نظام آموزشي، طراحي و ارزشيابي مداخلات آموزشي، ترغيب و گسترش اجرا و به كارگيري طرح هاي كاربردي پژوهش در آموزش پزشكي و ايجاد تحرك و انسجام بخشيدن به فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تامين منابع وايجاد تسهيلات مالي و مشاوره اي در جهت انجام پژوهش ها با روش صحيح، فعاليت هاي مختلفي را در دست اقدام و ارائه دارد.

واحد پژوهش درآموزش درراستاي رسالت اصلي معاونت آموزشي دانشگاه كه همانا ارتقاء كيفي سطح آموزش در دانشگاه مي باشد ، درسال87 تاسيس گرديده است تا از طريق همكاري وحمايت درانجام پژوهشهاي آموزشي ضمن برطرف نمودن مشكلات ونيازهاي آموزشي دانشگاه گام موثري درجهت ارتقاء كيفيت آموزش درسطح ملي ،محلي ،منطقه اي وبين المللي برداردوزمينه توليد وانتقال دانش مربوط به اين حوزه را طي سالهاي آتي ارتقاء بخشد.

اين واحد به عنوان مغزمتفكر مركزتوسعه عمل نموده ودرراستاي تعيين نيازها ومشكلات آموزشي شوراي پژوهش در آموزش راه اندازي شد تا با تصويب طرحهاي پژوهش در آموزش ، اجراي آن وبكارگيري نتايج حاصل از طرحهاي اجراشده جهت ارتقاء كيفيت آموزش گام برداشته وهمچنين در راستاي ارائه ايده جهت برنامه هاي آموزشي ، تحليل مسائل ومشكلات موجود در زمينه فعاليتهاي آموزشي و تعيين اولويتهاي پژوهش درآموزش فعاليت نمايد.


اين واحد در راستاي دورنماي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه قصد دارد جايگاهي برتر در حيطه‌ي پژوهش در آموزش در سطح ملي و منطقه ­اي داشته و به ­عنوان مرجعيت علمي مطرح باشد.

×اهداف كلي واحد پژوهش درآموزش:

 

ارتقاء سطح آموزش وفرآيند يادگيري درسطوح مختلف نظام آموزشي دانشگاه به منظور ارائه بهترين كيفيت خدمات آموزشي وخدمات سلامت با تربيت    فارغ التحصيلان جامعه نگروتوانمند سازي از طريق :

سعي در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش

    تغييروتحول دربرنامه هاي آموزشي درسطوح مختلف در راستاي استانداردهاي آموزش علوم پزشكي با استفاده از نتايج حاصل ازتحقيقات انجام شده

   برطرف نمودن نكات ضعف درآموزش باليني   

   بااستفاده ازنتايج حاصل ازتحقيقات انجام شده

   بهبود فرآيندآموزش بااستفاده ازامكانات فن آوري نوين درآموزش

   كمك به تقويت كمي وكيفي پژوهش هاي آموزشي

وظايف اعضاي كميته پژوهش در آموزش:

ارائه پيشنهادات لازم وسازنده در مورد سياست گذاري چگونگي انجام طرحهاي تحقيقاتي باتوجه به اهداف وشرايط حوزه پژوهش درآموزش

ترغيب وتشويق افرادمختلف هيئت علمي ودانشجويا ن جهت ارائه طرحهاي تحقيقاتي مربوط به مسائل ومشكلات آموزشي

تهيه ليست اولويت هاي پژوهش درآموزش درگروههاي مختلف آموزشي

تصويب ياردطرحهاي پژوهشي درآموزش براساس اولويت بندي آنها

ارائه مشاوره به مجريان طرحهاي پژوهش درآموزش

همكاري دربرنامه ريزي وبرگزاري كارگاههاوكنفرانس هاي موردنيازجهت تشويق اعضاء محترم هيئت علمي ودانشجويان به منظور ارائه طرحهاي تحقيقاتي مناسب وكاربردي وهمچنين گزارش نتايج تحقيقاتي انجام شده

فعاليتهاي واحد پژوهش در آموزش :

ü    1-تهيه وتدوين ساختار پژوهش در آموزش

ü    2-تعيين اهداف كلي واهداف ويژه

ü    3-تعيين اعضاء كميته پژوهش در آموزش

ü    4-تنظيم وبرگزاري شوراهاي پژوهش در آموزش

ü    5-تنظيم وبرگزاري كارگاههاي لازم آموزشي پژوهشي

ü    6-اطلاع رساني به اعضاء هيئت علمي ودانشجويان در مورد فعاليتهاي حوزه هاي پژوهش درآموزش

ü    7-تعيين محورهاي پژوهش درآموزش براساس نيازهاي دانشگاه

ü    8-اولويت بندي واختصاص منابع به طرحهاي تحقيقاتي

ü    9-نظارت برحسن اجراي طرحهاي تحقيقاتي پژوهش درآموزش

ü    10-كارشناسي طرحهاي تحقيقاتي ازديدگاه متدولوژيك ازطريق طرح كردن دركميته پژوهش در آموزش

ü    11-تقويت كتابخانه الكترونيك مركزوارائه خدمات وراهنمايي تخصصي درحيطه آموزش به اعضاء هيات علمي ودانشجويان

ü    12-ثبت فعاليتهاي پژوهشي كليه اعضاء هيئت علمي فعال درحوزه آموزش پزشكي(شركت دركنگره ها ،چاپ مقالات و...)جهت ارائه گزارش سالانه، شركت درهفته پژوهش و...

13 -مشاركت دركنفرانس ها،همايش هاي آموزش پزشكي داخلي وخارجي ،اطلاع رساني نتايج تحقيقات واستفاده ازنتايج ديگر دانشگاهها ومؤسسات درجهت پيشبرد اهداف آموزشي دانشگاه

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/07/30
تعداد بازدید:
822
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal