۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
تاريخچه

معرفي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ( EDC) بعنوان مغز متفكر دانشگاه ، مسئوليت ارتقاي كيفي آموزش را در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كشور به عهده دارند . ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود ساز و كار دائمي در دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني است تا فعاليت هاي مراكز توسعه آموزش در تمامي اركان آموزش دانشگاه تسريع يابد .

 

تاريخچه مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي جهرم

 با توجه به ضرورت راه اندازي مراكز توسعه در دانشگاه علوم پزشكي كشور، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي جهرم از سال 1380 و با مشاركت سركار خانم نجفي پور و سركار خانم دكتر اميني و با حمايت معاون آموزشي وقت جناب آقاي دكتر يزدچي نژاد راه اندازي و فعاليت خود را با تاسيس چندين كميته آغاز كرد .

طي سالهاي 1386-1381، " كميته برنامه ريزي درسي "، "كميته توانمندسازي اساتيد" ، "ارزشيابي اساتيد" و "دفتر استعدادهاي درخشان" شروع به فعاليت كرد كه در طي آن كارگاههاي مختلفي جهت "توانمند سازي اساتيد" ، برگزار نمود و با "ارزشيابي گروههاي مختلف باليني" و راه اندازي "مركزمهارتهاي باليني" دربيمارستان ، فعاليتهاي خود را گسترش داد . از طرفي با توجه به كمبود نيروي تمام وقت هيات علمي در مركز توسعه ، به نحوي برنامه ريزي گرديد تا كميته ها ي مختلف ، با مشاركت اساتيد تشكيل گردد و بدين ترتيب فرصت استفاده از تجارب و نظرات ارزنده اساتيد براي مديريت مركز توسعه در پيشبرد اهداف مركز در قالب كميته ها فراهم گرديد.بنابراين طي سالهاي بعد "كميته پژوهش در آموزش"، "كميته آموزش پاسخگو" ،"كميته المپياد" ،"راه اندازي داروخانه مدل"، "كميته مشورتي دانشجويي"، "آناليز آزمون" ،"كميته دانش پژوهي" ، از سال 1394 "كميته هاي مرتبط با بسته هاي تحول" (اعتباربخشي موسسه اي و آموزشي و مرجعيت علمي) راه اندازي شد. هم اكنون نيز تمامي كميته هاي EDC با بهترين فعاليت ممكن در جهت توسعه آموزش پزشكي و ارتقاء سطح علمي اساتيد گام برداشته است . اميد داريم كه در سالهاي آتي به توسعه چشم انداز اين واحد در معاونت آموزشي برسيم .

 

اهداف

1- نظارت بر برنامه ريزي آموزشي ( Curriculum development)

2- ارتقاي كيفيت آموزش نيروي انساني با روشهاي منظم توسعه با استفاده از وسايل كمك آموزشي بر اساس نيازهاي جامعه

3- دستيابي گروههاي آموزشي در طراحي رويكردها در آموزش پزشكي و نظام هاي ارزشيابي

4- سازماندهي برنامه هاي آموزش استادان براساس اولويت و نيازهاي آنان

5- افزايش مهارت توانمندي و عملكرد فارغ التحصيلان گروه پزشكي با اجراي برنامه هاي تحقيقي و روش هاي

آموزشي مناسب

6- آموزش، سازماندهي و حمايت علمي و عالي از پروژه هاي پژوهش در آموزش

7- ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي يادگيري- ياددهي در سطح دانشگاه

8- ارتقاء رشد و پويايي اعضاي هيات علمي در زمينه آموزش پزشكي

9- به كاگيري و توسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشگاه و توسعه آموزش هاي الكترونيك
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/07/14
تعداد بازدید:
1173
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal