۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
همكاران EDC

معرفي همكاران مركز مطالعات و توسعه:

 

معاونت آموزشي: جناب آقاي دكتر اباذر روستازاده، PHD بيوشيمي (عضو هيئت علمي)

مديريت EDC: سركار خانم دكتر نجفي پور، دكتراي آموزش پزشكي (عضو هيئت علمي)

مسئول دانشگاهي المپياد: جناب آقاي حامدي ،گرايش هماتولوژي (عضو هيئت علمي)

مسئول دفتر استعدادهاي درخشان: جناب آقاي كلاني ،مسئول استعداد درخشان دانشگاه

مسئول مركز مهارتهاي باليني (skill lab) :سركار خانم عاطفه كرم زاده (كارشناس پرستاري)

مسئول دفتر توسعه دانشكده پرستاري: سركار خانم ندا پور نوروز (كارشناسي ارشد پرستاري)

مسئول دفتر توسعه دانشكده پزشكي: سركار خانم دكتر آتش پور ،گرايش فارماكولوژي (عضو هيئت علمي)

مسئول دفتر توسعه بيمارستان: سركار خانم دكتر عبيري، گرايش طب اورژانس (عضو هيئت علمي)

كارشناس رابط المپياد: سركار خانم كرم زاده (كارشناس پرستاري)

دبير دفتر استعدادهاي درخشان دانشكده پزشكي: سركار خانم كرم زاده

كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان: سركار خانم كرم زاده

كارشناسان دفتر توسعه بيمارستان پيمانيه: سركار خانم باستاني (كارشناسي ارشد مديريت)، سركار خانم شمشادي ( كارشناسي مديريت)

كارشناس دفتر توسعه بيمارستان استاد مطهري: سركار خانم ناسك (كارشناسي ارشد مديريت)

تاریخ :
1397/07/14
تعداد بازدید:
819
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal