۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
معرفي

معرفي كميته ارزشيابي اساتيد

از سال 1381 تا سال 1386 ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد توسط دانشجو بصورت علامت گذاري در
فرم هاي ارزشيابي انجام گرفت از سال 1381 با تشكيل جلسات كميته ارزشيابي فرم هاي موجود مورد بازنگري قرار گرفت و روند ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد به روش 360 درجه يعني استفاده از نظر همكار ، مديرگروه، خودارزيابي ، نظرسنجي از دانشجو طراحي گرديد بعلاوه ارائه طرح درس توسط اساتيد و انجام آناليز آزمونها نيز جزء نمره كل ارزشيابي استاد قرار گرفت .

در سال 1389 مركز توسعه در راستاي ارتقاي روند ارزيابي نرم افزار ارزشيابي اساتيد از شركت روياپرداز ماد كرمان خريداري نمود هم اكنون فرآيند ارزشيابي استاد بصورت الكترونيكي در پايان هر ترم توسط دانشجو از طريق ورود به سايت پايش (payesh.jums.ac.ir) انجام مي گردد ضمناً امكان انجام ارزشيابي مدرسين توسط مدير گروه هاي آموزشي و همكاران بصورت الكترونيكي وجود دارد . و نتايج ارزيابي بصورت محرمانه هم بصورت دستي و هم از طريق مراجعه به سايت با دريافت رمز ورود قابل دسترسي توسط اساتيد مي باشد.

فعاليت اصلي:

1- بازنگري فرمهاي نظرخواهي ازدانشجويان دررابطه با ارزشيابي گروههاي باليني- علوم پايه و آموزش پرستاري

2- تدوين فرم نظرخواهي از همكاران، مديرگروه، رياست دانشگاه يا معاون آموزشي، فرم خودسنجي

3- ارائه وتصويب استفاده از روش هاي مختلف جهت ارزشيابي از اساتيد

4- طراحي برنامه جهت ارزشيابي دوره/ برنامه با استفاده از  استانداردها

روش ارزشيابي اساتيد

مركز مطالعات وتوسعه در هر ترم اقدام به انجام ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان، همكاران، مديران و خودسنجي مي‌نمايد. در ابتدا ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد بصورت توزيع فرم دستي و حضوري توسط كارشناس ارزشيابي اساتيد انجام مي گرفت. از نيمسال دوم 89-88 پس از خريداري نرم افزار مربوطه، انجام ارزشيابي از طريق سايت پايش و نرم افزار بصورت اينترنتي شروع شد و تاكنون اين روند ادامه دارد. دانشجويان و اساتيد محترم هيات علمي از اين طريق به سايت دسترسي دارند. زمان انجام ارزيابي توسط دانشجويان غير باليني دو هفته قبل از پايان ترم مي باشد بطوريكه به دانشجويان از طريق بنر و پيامك و سايت در خصوص زمان انجام ارزشيابي اطلاع رساني مي‌شود. پس از اتمام زمان ارزشيابي، اساتيد با وارد كردن نام كاربري و رمز عبور مي‌توانند بازخورد نتايج ارزشيابي خود را مشاهده نمايند. جهت دانشجويان مقطع باليني نيز طبق هماهنگي مسئول آموزش در پايان هردوره آموزشي يك بخش باليني و يا گروه آموزشي در سايت مذكور جهت گروه مربوطه باز مي‌شود و ارزشيابي استاد باليني از ديدگاه دانشجو انجام مي‌گردد. طبق مصوبه شوراي آموزشي در تابستان 1396 مقررگرديد فرم هاي ارزشيابي مجدد بازنگري گردد. و نمره ارزشيابي در دريافت فول تايمي تاثير نداشته باشد. بر اساس مصوبه شورا تنها نظر دانشجو به عنوان ملاك نمره ارزشيابي استاد مد نظر نباشد بلكه از روش هاي مختلف جهت ارزشيابي استاد استفاده شود بطوريكه نمره نهايي ارزيابي استاد، ميانگين نمرات ارزيابي به پنج روش به شرح زير باشد:

1- نظرخواهي ازدانشجو    20%

2- نظرخواهي ازهمكار       15%

3- نظرمديران (مدير گروه، معاون آموزشي، رياست دانشگاه)  15%

4- خودسنجي  15%

5- ارائه طرح درس دوره يا روزانه به دانشجويان   20%

6- تحليل آزمونها (تعيين سختي وقدرت تميرسئوال) 15%  

      شايان ذكر است كه نتايج حاصل از ارزيابي در فرم هاي مشخص به استاد مربوطه بصورت محرمانه اطلاع داده خواهد شد. كليه نمرات سالهاي قبل و آتي نيز در فولدر جداگانه به نام استاد مربوطه و بصورت PDF ذخيره مي گردد. از نتايج ارزشيابي استاد در ترفيع ساليانه، ارتقاء مرتبه و تصميات حياتي استفاده مي شود

 

سامانه ارزشيابي اساتيد ( لينك به آدرس Payesh.jums.ac.ir)

 

 

تعداد مشاركت دانشجويان در نيمسال اول 97-96

رديف

نام دانشكده

مشاركت دانشجو در ارزشيابي

درصد مشاركت

1

دانشكده پزشكي

135

61

2

دانشكده پرستاري

94

93

3

دانشكده پيراپزشكي

71

87

جمع

223

 

كل درصد مشاركت در دانشگاه : 96/57

تعداد دانشجويان مشاركت كننده در ارزشيابي : 444

 مشاركت دانشجويان

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/06/04
تعداد بازدید:
1057
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal