۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
آيين نامه عضويت و خدمات كتابخانه
آيين نامه ها عضويت و خدمات كتابخانه


شرايط امانت مدارك
1. هنگام امانت گرفتن از پروفايل شخص ديگري نمي توان استفاده كرد
2. مدت امانت كتاب 7 روز مي باشد و در صورت رزرو نبودن كتاب مورد نظر يك هفته ديگر قابل تمديد مي باشد.
3. مدت امانت موارد درسي مي تواند با توجه به نياز مراجعين , به تشخيص كتابخانه كاهش يابد
4. براي تمديد جهت امانت , عضو لازم نيست كتاب خود را همراه داشته باشد , يك كتب در صورت نداشتن متقاضي دو نوبت قابل تمديد مي باشد
5. در صورتي كه كتابهاي امانت داده شده در تاريخ مقرر به كتابخانه تحويل داده نشوند بار اول مدت 2 هفته بار دوم به مدت يك ماه و بار سوم به مدت يك ترم امانت گيرنده از دريافت كتاب محروم خواهد شد.
6. در صورت گم شدن منابع كتاب و يا وارد كردن خسارت به منابع كتابخانه و يا تاخير در برگشت كتب اعضاء ملزم به جريمه تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشند
7. در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمينه خروج بدون مجوز كتب , نشريات و ساير منابع از كتابخانه , عضويت فرد يا افراد خاطي معلق و به كميته انضباطي دانشگاه اعلام و پيگيري خواهد شد
8. مجموعه CD ها در محل كتابخانه موجود مي باشد دانشجويان در صورت نياز مي توانند CD مورد نياز را از طريق ميز امانت دريافت نمايند
9. امانت گيرنده مجاز نيست كتاب امانت گرفته شده را به ديگران واگذار نمايد
10. ساعات كار كتابخانه از 7:30 صبح تا 7:30 بعد از ظهر مي باشد
11. مجلات فارسي و لاتين و كتب مرجع تنها در سالن كتابخانه قابل استفاده هستند و به هيچ وجه امانت داده نمي شوندتعداد مدارك و مدت امانت كتابها
امانت كتاب و ساير مدارك فقط در قبال ارائه كارت عضويت كتابخانه ميسر مي باشد.
تعداد مدارك و مدت امانت كتابها در كتابخانه دانشكده پزشكي و دانشكده پرستاري و پيراپزشكي داراي سيستم امانت مشترك مي باشند، بشرح زير خواهد بود:
• اعضاي هيئت علمي و مدرسين 10 مدرك 15 روز
• دانشجويان كارشناسي ارشد 5 مدرك 7روز
• دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي 5 مدرك 7 روز
• كاركنان5 مدرك 7 روزمدت عضويت
1- دانشجويان: در مدت اشتغال به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
2-كاركنان رسمي و پيماني : در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
3-كاركنان قراردادي: به مدت قرارداد، تمديد عضويت با رويت آخرين حكم كارگزيني توسط مسئولين بخش امانت كتابخانه
4- كاركنان طرح و نظام وظيفه : به مدت طرح و خدمت نظام وظيفه در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
5- اعضاي هيئت علمي رسمي و پيماني : در مدت اشتغال در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
6- اعضاي هيئت علمي طرح و نظام وظيفه : به مدت طرح و خدمت نظام وظيفه در دانشگاه علوم پزشكي جهرم


مدارك مورد نيازجهت عضويت
ه 1- تكميل و ارسال فرم عضويت مربوط به كتابخانه
2- ارسال معرفي نامه كاركنان از محل كار با امضاي بالاترين مقام مسئول (معاونين، روساي دانشكده ها و بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه ، شبكه هاي بهداشت ) از طريق اتوماسيون اداري
3- ارسال معرفي نامه اعضاي هيات علمي از كارگزيني
4- ارائه يك قطعه عكس
 
 
اين آيين نامه در تاريخ 1397/04/25 به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم رسيده است و قابل اجرا مي باشد.
 
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1397/06/27
تعداد بازدید:
6472
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal