۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
talentscore
قدمه: با استعانت از خداوند متعال و در راستاي اجراي بند «ك» آيين نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» و به منظور عملكرد يكسان در كليه دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي (شاهد ،بقيه ا...(عج) ،ارتش و علوم بهزيستي و توانبخشي) اين دستورالعمل تدوين شده است. شايسته است معاونت پژوهشي كليه دانشگاه هاي يادشده بر اساس شاخصهاي ذيل، امتياز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرايط (اكتساب امتياز حدنصاب)، مراتب را به كميته كشوري تحقيقات دانشجويي مستقر در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام نمايند. ماده 1 -انتشار مقاله: تعريف- منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو( نام دانشجو جزو نويسندگان مقاله باشد ) در طول دوره تحصيل و در مجلات علمي پژوهشي داخلي مصوب كميسيون نشريات علوم پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا مجلات معتبر خارجي به شرح ذيل مي باشد : - دانشجويان مقطع كارشناسي حداقل يك مقاله Original مرتبط با رشته تحصيلي - دانشجويان مقطع دكتراي حرفهاي ، كارشناسي ارشد و MPH حداقل 2 مقاله Original مرتبط با رشته تحصيلي كه حداقل يكي از آنها در مجلات نمايه شده و نمايه نامههاي Science of Web-ISI يا Pubmed / Medline منتشر شده باشد . - دانشجويان PhD و فوق تخصصي باليني ، حداقل 3 مقاله Originalمرتبط با رشته تحصيلي كه در مجلات نمايه شده در نمايه نامههاي Science of Web-ISI يا Pubmed / Medline انتشار
اده 3 -ارائه خلاصه مقالات دركنگرهها و سمينارها تعريف- منظور ازكنگره يا سمينار مجمعي است كه جهت ارائه نتايج تحقيقاتي برگزار شده و داراي فراخوان و كتابچه خلاصه مقالات است. نام دانشجو ميبايست جزو نويسندگان خلاصه مقاله باشد. نحوه امتيازدهي : - به ازاي هر مورد سخنراني در همايش هاي داخلي(1 ( و يا ارائه پوستر در همايش هاي داخلي (5(./و خارجي : (1 (امتياز - به ازاي هر مورد سخنراني در همايش هاي خارجي : (3 (امتياز - به ازاي هر مورد خلاصه مقاله ايندكس شده در ISI به صورت Meeting Abstract) :2 (امتياز - به ازاي هر مورد Proceeding نمايه شده در ISI) : 3 (امتياز تبصره1 :هر خلاصه مقاله تنها از يكي از موارد فوق مي تواند امتياز كسب نمايد. تبصره2 :در صورت كسب عنوان مقاله برتر در كنگره به ازاي هر مقاله در همايش داخلي ، (2 (امتياز و در همايش خارجي (3 ( امتياز ، اضافه بر امتيازات فوق تعلق مي گيرد. تبصره 3 : حداكثر (50 ( %از خلاصه مقالات مي تواند مربوط به كنگره هاي دانشجويي باشد . تبصره 4 : حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين ماده ، (15 (امتياز ميباشد ماده 4 -انتشاركتاب: تعريف - منظور از انتشار كتاب، تاليف كتابي است كه نام دانشجو جزو نويسندگان آن بوده و به تاييد معاونت پژوهشي يا آموزشي دانشگاه رسيده باشد. نحوه امتياز دهي : - امتياز انتشار كتاب توسط شوراي انتشارات دانشگاه تعيين و محاسبه خواهد شد . تبصره - حداكثر امتياز قابل اختصاص از اين ماده (15 ( امتياز است. ماده 5 -مجري يا همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي: تعريف- منظور از همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي ، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همكاران اصلي يا مجري طرح (در پروپوزال) مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه ( يا ساير مراجع داراي تفويض اختيار جهت تصويب طرح) بوده و مي بايست تأييديه پايان طرح را داشته باشد . 4 طرح چند مركزي داخلي : طرحي است كه با همكاري چند دانشگاه يا مركز تحقيقاتي داخل كشور انجام شده باشد. طرح چند مركزي خارجي: طرحي است كه با همكاري علمي مراكز و دانشكاههاي خارج از كشور انجام شده باشد. نحوه امتيازدهي : - به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان همكار : (3 (امتياز - به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان مجري (5 (امتياز - در صورتي كه طرح چند مركزي داخلي باشد امتياز پايه در ضريب(2/1 (ضرب مي شود. - در صورتي كه طرح چند مركزي خارجي باشد امتياز پايه در ضريب (5/1 (ضرب مي شود. - چنانچه طرح مصوب كميته تحقيقات دانشجويي باشد امتيازپايه در ضريب(2/1 ( ضرب ميشود. تبصره :حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين ماده (15 ( امتياز ميباشد. ماده 6 -فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي تعريف- فعالان در كميته تحقيقات دانشجويي، شامل دانشجوياني هستند كه علاوه بر عضويت در كميته در يكي از محورهاي زير بر اساس مستندات موجود و طبق گواهي كتبي سرپرست كميته فعاليت نموده باشند : - عضويت در شوراي مركزي كميته - دبيري كميته - همكاري در برگزاري همايشها ، كنگره ها و ژورنال كلاپ ها - تدريس در كارگاههاي آموزشي نحوه امتيازدهي : - دبير به ازاي هر سال فعاليت از (6-2 ( امتياز با نظر سرپرست كميته و بر اساس تيپ دانشگاهي و تعداد اعضاي فعال كميته - عضويت در شوراي مركزي ، همكاري اجرايي در برگزاري همايش ها و كنگره ها به ازاي هر (50( ساعت (1 (امتياز - عضويت در شوراي پژوهشي و همكاري علمي در برگزاري ژورنال كلابهاي دانشجويي ، همايشها و كنگره ها به ازاي هر (25 (ساعت (1 (امتياز 
لینک دریافت فایل:
تاریخ:
1396/01/01
تعداد دانلود:
0
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal