۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
فرم شركت در كنگره خارجي
                                                      باسمه تعالي                                                           فرم شركت در كنگره ي خارجي با توجه به پذيرش چكيده مقاله □      دعوت □       اينجانب : .............................................  كه در    كنگره                       در تاريخ               لغايت               برگزار مي گردد،  (عنوان چكيده مقاله) :   حاصل طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه مورخ                     تحت عنوان:                                                                                                                                                  مي باشد. خواهشمند است در خصوص شركت اينجانب در كنگره مذكور دستورات لازم را صادر فرماييد. در ضمن اينجانب متعهد مي گردم كه مقاله مذكور به آدرس دانشگاه علوم پزشكي جهرم چاپ گردد. امضاء متقاضي/تاريخ درخواست:      شماره تلفن همراه متقاضي:      شماره حساب شخصي بانك ملت (جهت دانشجويان):   كارشناس مسئول همايش ها                                           موافقت مدير گروه يا مدرس                                   موافقت معاونت مربوطه                                                                                                                                                 موافقت رئيس يا معاون دانشكده پزشكي/پيراپزشكي                        موافقت مدير حراست                      موافقت مدير پژوهشي   "مدارك لازم جهت تحويل به واحد پژوهشي بعد از شركت در كنگره: كپي چكيده مقاله چاپ شده، گواهي شركت در كنگره، اصل هزينه هاي بليط، پوستر و ثبت نام، كپي از صفحات پاسپورت، تكميل فرم گزارش سفر به خارج" تذكر: به مقالات زير هيچگونه هزينه اي تعلق نمي گيرد. 1-مقالات مروري. 2-مقالات منتج ازطرح هايي كه مصوب دانشگاه نيستند. 3-نويسنده Affiliation دانشگاه علوم پزشكي جهرم را در چكيده مقاله ذكر نكرده باشد. بسمه تعالي                                                             وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي       معاونت پژوهشي- دفتر هماهنگي پژوهش        فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور همكار ارجمند اين فرم به منظور بررسي اثرات مثبت حضور اعضاي هيئت علمي در همايشهاي علمي خارج از كشور طراحي شده است. لذا خواهشمنديم آن را در طول شركت در همايش به همراه داشته و موارد درخواست شده را با دقت تكميل فرمائيد.                                                                                       با سپاس 1- مشخصات فرد شركت كننده: نام و نام خانوادگي:                                         سمت: آخرين مدرك و رشته تحصيلي: دانشگاه محل خدمت:                                   دانشكده:پزشكي                                                گروه آموزشي: 2- چگونگي اطلاع يافتن از برگزاري همايش:     3- مشخصات همايش: عنوان همايش: فارسي:   لاتين:   نام و نشاني موسسه يا سازمان برگزار كننده(دبيرخانه همايش) فارسي:   لاتين: آدرس محل برگزاري همايش: لاتين:   تاريخ برگزاري همايش:هجري شمسي: ميلادي: تاريخ شروع و پايان سفر:هجري شمسي:                                                                             ميلادي: 4- توضيح در مورد چگونگي شركت در همايش: كليات سفر و شركت در همايش را به اختصار شرح دهيد:        مختصري از تاريخچه همايش را مرقوم فرمائيد.   * در مورد شرايط و محل برگزاري همايش توضيح دهيد.   * تعداد شركت كنندگان در همايش را حتي الامكان بر حسب كشورهاي شركت كننده ذكر فرمائيد.    5- بررسي وضعيت علمي همايش عنوان و خلاصه مقاله هاي برجسته ارائه شده كه در جلسات آن شركت داشتيد با ذكر نام نويسنده و حد المقدور مليت آن مرقوم فرمائيد.       عنوان مقاله(هايي)كه شما رائه نموده ايد ذكرفرمائيد.(لطفا يك نسخه از آن را پيوست نمائيد) فارسي:   لاتين: نحوه ارائه مقاله(هايي) علمي شما به چه صورت بوده است(سخنراني،پوستر.......)     از چه ابزاري براي ارائه آنها استفاده كرديد.     انعكاس ارائه مقاله خود را بين ساير شركت كنندگانچگونه ارزيابي مي نمائيد.     آيا هيچ يك از شركت كنندگان براي در خواست توضيح بيشتر به شما مراجعه نمودند.توضيح دهيد.     در صورتيكه با شيوه نويني از ارائه مقاله در همايش مواجه شديد آن را توضيح دهيد.       آيا در اين سفرتوانستيد با محققين ساير كشورها ارتباط علمي برقرار نمائيد(توضيح دهيد.)     6- بررسي دستاوردهاي علمي همايش ارزيابي كلي و دستاوردهاي علمي شما از شركت در اين همايش چيست؟   به نظر شما چگونه مي توان جامعه علمي كشوررا از نتايج اين سفرها مطلع نمود؟ شما چگونه دستاوردهاي علمي خود را از شركت در اين گردهمايي به همكارانتان انتقال داده ايد؟     چه راهي براي استفاده هر چه بهتراعضائ هيئت علمي از همايش هاي بين المللي پيشنهاد مي كنيد؟     7- مشكلات عمده خود را در طول شركت در اين همايش مرقوم فرمائيد؟   8-هر گونه نظر يا پيشنهاد داريد ذكر نمائيد.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- تاريخ تحويل فرم به دانشگاه:                                                                        محل امضاء شركت كننده: تائيد مسئولين دانشگاه:      نام و نام خانوادگي مدير پژوهشي دانشگاه                                                              نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه                                دكتر حسنعلي عابدي                                                                                            دكتر كاوس صلح جو  
لینک دریافت فایل:
تاریخ:
1396/01/01
تعداد دانلود:
0
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal