۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
بخش اطفال

                                                       به نام خدا

بخش اطفال

سال تاسيس بخش: سال1365مي باشد كه از سال1392بعنوان سنتر اطفال در شهرستان جهرم ميباشد.

مسئول فني بخش(رئيس بخش):آقاي دكتر وحيد مقرب

سرپرستاربخش:خانم فرزانه زارعيان جهرمي (كارشناس پرستاري)

بيوگرافي سرپرستار:متولد(1362)شهرستان جهرم فارغ التحصيل رشته پرستاري ازدانشگاه آزاد اسلامي واحدجهرم وازسال1385دربيمارستان استادمطهري شروع به كاركرده.سابقه خدمت دربخشهاي اطفال،اتفاقات،nicu وكوليزداشته وهمچنين سال87  بعنوان  مسئول آموزش بخش ان اي سي يو_از سال 88تا93 دبيركميته مرگ وميرنوزادان _از سال 89تاسال 93 ودبيركميته مرگ وميركودكان1تا59ماهه_ ازسال 92تا سال95 مسئول آموزش  ديابت بيمارستان را داشته است وازخردادماه1395به عنوان سرپرستاربخش اطفال منصوب ومشغول به كارشده است.

تعدادپرسنل ونيروهاي بخش:كارشناس پرستاري (19)نفركه 18نفرخانم و1نفر آقاهستندو6نفرازخانمها كارشناس طرحي هستند و3نفر كارشناس شبه پيماني و1نفرآقا كاردان پرستاري مشغول به كارهستند.پرسنل بصورت شيفت صبح3نفروشيفت عصر2نفروشيفت شب2نفرو باتوجه به تعدادبيماران در،شيفت صبح بيشتر از15 بيمارودرشيفت عصروشب بيشتر از13بيماردرهرسه شيفت صبح وعصر وشب 1نفردربرنامه بعنوان نيد حضور دارد حضوردارند.درصورتي كه تعداد بيماران بيشتر از 25 باشد از سوپرنيد استفاده ميشود.

اطلاعات بخش:اين بخش داراي21 تخت اطفال و4تخت نوزادو8تخت فوتوتراپي ((9اتاق بيمارو1 اتاق دارو ودرمان و1 اتاق شستشو-ايستگاه پرستاري و2سرويس بهداشتي (پرسنل وبيماران) 2راهرو ))مي باشد.

تجهيزات بخش: انكوباتورسيار_پالس اكسي متري_انفيوژن پمپ_نبولايزور-بخورسرد-بخورگرم-دستگاه دي سي شوك-دستگاه نوارقلب_فوتوتراپي تونل وساده_هود_ _ساكشن.

روشهاي انجام كار:به محض ورودبيماراز واحدپذيرش ويابخشهاي ديگر يك نفربه عنوان مسئول پذيرش از بيماراطلاعات كامل درخصوص بيماري به همراه چك تمامي اوراق پرونده انجام مي دهد وپس ازانجام آموزشهاي لازم بيماررابه تخت مناسب راهنمايي مي كند وپرسنل مربوطه كارهاي مربوط به بيمار را انجام ميدهد.

آموزشهاي بخش:به محض ورودبيماربه بخش آموزشهاي بدو ورود انجام مي گيرداين آموزشهاشامل معرفي فضاي فيزيكي بخش آشنايي باپرسنل پرستاري وپزشك راهنمايي جهت انجام فرايض ديني ساعت سرو غذاساعت ملاقات وآشنايي بامنشورحقوق بيمار وكاركنان وآشنايي با محل بازي كودكان و محل شستشوي لباس انجام مي شود.

آموزش درطي زمان بستري:آموزشهاي حين بستري شامل آشنايي بابيماري ، سير بيماري وعوارض آن مديريت درد ونحوه مراقبت ازخود توسط پرستاركشيك وآموزش رومينگ به مادر نوزادان انجام مي شود.

زمان ترخيص:آموزشهاي زمان ترخيص شامل رژيم غذايي ، نحوه مصرف داروها ،  مراجعه بعد از ترخيص به متخصص اطفال.

بيماريهاي شايع دربخش:

بيماريهاي بستري :-پنمونيا_هيپربيلي_تب و تشنج-تب _اسهال و استفراغ-مي باشد

كه پمفلت آموزشي تهيه شده وبه آنهاآموزش داده وه تحويل داده مي شود.

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
299
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal