۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
شرح وظايف

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت

سوپروايزر كنترل عفونت مشاوري مطلع بوده و نقش كليدي و مسئولانه در رابطه با عملكرد تيم كنترل عفونت بيمارستان دارد و يكي از اعضاء فعال كميته كنترل عفونت بيمارستان است.نقش اصلي اين فرد ايجاد ارتباط اطلاعاتي مناسب بين بخشهاي بيمارستان و نيز تسهيل همكاري نزديك بين پرسنل و گروه كنترل عفونت ميباشد.برخي از وظايف اصلي وي عبارتند از:

1. تهيه گزارش از كليه موارد عفونت پس از بررسي پرونده بيماران و گزارشهاي آزمايشگاه به منظور تكميل فرمهاي مربوطه،به عبارتي نظارت و مراقبت(surveillance)،تحقيق و بررسي كنترل عفونت در بيمارستان

2. درخواست انجام نمونه برداري از افراد و مكانهاي مشكوك به عفونت

3. همكاري و مشورت دربكارگيري بهتر امكانات موجود و مجزاسازي بيماران عفوني بخشها

4. نظارت بر نحوه اجراي روشهاي ضدعفوني ونظافت طبق استانداردهاي موجود

5.آشناسازي كادر درماني و مديران با عفونتهاي بيمارستاني از طريق برگزاري سمينار و تهيه مقالات آموزشي

6. ترتيب جلسات آموزشي با پرستاران در تمامي شيفتها به صورت كارگاههاي بحث و گفتگو و نيز تهيه و ارائه اطلاعات تخصصي پرستاري در زمينه شناسائي،پيشگيري و مانيتورينگ كنترل عفونت در داخل بخشها

7. نظارت بر اجراي دقيق دستورالعملها و پيشنهادات كميته كنترل عفونت و گزارش نتايج و ارزيابي هاي خود به گروه كنترل

8. شركت فعال ومنظم در جلسات گروه و كميته كنترل عفونت و تهيه گزارش كار به كميته مربوطه و همچنين كمك به كميته به منظور برنامه ريزي و تعيين خطي مشي در جهت كنترل عفونت

9.حضور مستمر در زمينه تدوين خطي مشي ها و روشهاي كنترل عفونت با توجه به چك ليست اعتباربخشي بيمارستانها و ارائه چك ليستهاي نظارتي و ارزيابي بيمارستان از نظر كنترل عفونت با توجه به خطي مشي هاي اختصا صي كنترل عفونت

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت براساس اصول مديريتي نيز بشرح زير مي باشد

1-شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش

2- بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني

3- همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي
 
 
4-شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود 

 
5-تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
 
 
6-ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان 

 
7-نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت  قوانين و مقررات كنترل عفونت 

 
8-بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم

9-تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت
 
 
10-نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور 

 
11-نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود 

 
12-همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص ، تحقيق ، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني

13-شركت در جلسات
كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
150
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal