۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
معرفي مسئول

 

تصوير

معرفي

1

 

نام ونام خانوادگي: فريده نظري

سمت: مدير خدمات پرستاري

شماره تماس:

 

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

رشته تحصيلي: پرستاري

مربي دانشگاه آزاد طي سال هاي1385-1394

سوپروايزور كنترل عفونت به مدت 4 سال

سوپروايزور باليني به مدت 11 سال

مسئول كميته هاي بيمارستاني به مدت 9 سال

مدير خدمات پرستاري از سال 93  تاكنون

 

شرح وظايف

 

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون ) با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد :

1.      برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.

2.      تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، دراز مدت ) مبتني بر نياز ها جهت تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو با توجه به خط مشي هاي متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط.

3.      برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ، پژوهشي ، كنترل و نظارت عفونت و . . . )

4.      تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.

5.      تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري.

6.      ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز.

7.      مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز.

8.      مشاركت در طرح هاي پژوهشي .

9.      انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري.

10. تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي.

11. تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب .

12. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري.

13. پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري.

14. پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحد هاي ذيربط.

15. تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان پرستاري

16. رهبري و هدايت واحد هاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني .

17. ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي ....

18. اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان( تشويق و تنبيه) گروه پرستاري

19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحد ها .

20. تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحد هاي ذيربط با بهرمندي از فن آوري هاي علمي حل مساله .

21. تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات .

22. شركت فعال در نهاد هاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني.

23. ارائه راهكار هاي بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر.

24. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.


دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/02
تعداد بازدید:
208
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal