۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ آذر
سير پذيرش و ترخيص بيماران

به نام خدا

ضمن عرض سلام و با آرزوي سلامتي براي بيماران عزيز  ،خرسنديم ازاينكه اين مركز را جهت دريافت خدمات بهداشتي درماني انتخاب نموده ايد.

لازم به ذكر است كه اطلاع و آگاهي از قوانين و مقررات هر مجموعه اي خصوصا هنگام بستري بيمار در بيمارستان  به شما و پرسنل بيمارستان كمك خواهد نمود كه روند پذيرش ،

دوره بستري و ترخيص را با سهولت و آرامش بيشتري سپري نماييد .جهت اطلاع از اين قوانين لطفا مطالب زير را مطالعه نماييد  :

ü      از آنجا كه انجام امور درماني صحيح و كامل هر بيمار نياز به زمان و انجام بررسي هاي تشخيصي و مداخلات لازم را دارد انتظار مي رود كه در طول مدت بستري صبر و تحمل خود را افزايش دهيد تا روند انجام امور تشخيصي - درماني بصورت كامل و صحيح به انجام برسد و پزشك معالج ،كادر درماني و تشخيصي ، پرستاران محترم و پرسنل متعهد اين بيمارستان نيز تمامي تلاش خود را به انجام خواهند رسانيد تا روند بهبود شما بيماران عزيز با توجه به امكانات و توانمندي هاي موجود و با  رضايتمندي كامل شما به انجام برسد            

ü      لطفا جهت تشكيل پرونده در هنگام بستري ، مدارك لازم شامل دفترچه بيمه و فتوكپي دفترچه  ، كارت بيمه تكميلي ( در صورت داشتن بيمه تكميلي) ، دستور بستري پزشك معالج ، كارت شناسائي معتبر ترجيحاً شناسنامه يا كارت ملي ، اصل آزمايشات و راديوگرافي هاي انجام شده قبلي را به همراه داشته باشيد. در صورتي كه تحت پوشش هيچ بيمه اي نمي باشيد از مددكار اجتماعي و در صورت نبود ايشان از پرسنل واحد پذيرش راهنمايي هاي لازم را دريافت نمائيد.

ü      حضور ولي قانوني (پدر يا جد پدري)براي انجام امور درماني غيراورژانسي بيماران زير18 سال ضروري است.

ü      - همراه بودن دفترچه بيمه نزد بيمار و در بخش بستري ، جهت تاييد توسط نماينده محترم بيمه ضروري مي باشد.

ü      لطفا مدارك لازم جهت صدور گواهي ولادت ، شامل شناسنامه و كارت ملي پدر و مادر را پس از تولد نوزاد ، به بخش زايمان تحويل دهيد تا در صدور گواهي ولادت با مشكل مواجه نشويد.

ü      -در صورتي كه بيمار شما ناتوان يا بد حال است ، جهت انتقال وي به بخش ، از واحد اورژانس  جهت درخواست ويلچر يا برانكارد راهنمايي لازم را دريافت نماييد.

ü      جهت استفاده از بيمه تكميلي مدارك مرتبط به بيمه تكميلي را در هنگام ترخيص تحويل واحد پذيرش نماييد.

ü      قبل از ورود به بخش بستري و نيز در مدت زمان بستري ، كليه زيور آلات و اشياء قيمتي ، تلفن همراه و متعلق به بيمار... را تحويل يكي از همراهان مورد اعتماد خود بدهيد. بديهي است در صورت مفقود شدن هر يك از اموال متعلق به بيمار،  بيمارستان هيچگونه تعهدي نسبت به جبران خسارت اموال شما را نخواهد داشت.

ü      . تاريخ و دستور بستري پزشك معالج بر روي نسخه ، به منزله وجود تخت خالي در بخش مربوطه نبوده و در مواردي ممكن است به دليل كمبود تخت بستري در بخش ، بيمار براي مدتي به تعويق انجامد ولي سعي خواهد شد كه بيمار در همان تاريخ و برحسب اولويت و با رعايت نوبت ساير بيماران بستري گردد.

ü      .ارائه خدمات درماني با بيمه هاي طرف قرارداد شامل بيمه سلامت  ، تامين اجتماعي ، كميته امداد، نيروهاي مسلح بيمه ، بانك ها و/ شركت دانا و ايران و ذوب آهن و... با  ارائه اصل دفترچه معتبر عكس دار و طبق تعرفه هاي ابلاغ شده انجام خواهد شد.

ü      - باعنايت به اينكه كشيدن سيگار منجر به آسيب به بدن شما و بيماران و مراجعين شده و مصرف آن در كليه اماكن و محيط هاي بيمارستان ممنوع بوده و رعايت آن نشانه شخصيت افراد مي باشد اكيدا از مصرف آن اجتناب نمائيد.

ü      در هنگام ملاقات از نشستن روي تخت بيمار ،‌آوردن مواد غذائي فاسد شدني ، زيرانداز و  وسائل اضافي خودداري نماييد.

ü      - ساعات توزيع غذاي بيمار در سه وعده اصلي به شرح زيل مي باشد:

*صبحانه :          6 الي 30/6 صبح

*ناهار :           30/ 12   الي 13 عصر

*شام :          30/18 الي 19 شب

ü      جهت رفاه حال بيماران و همراهان محترم جهت دريافت آبجوش در آشپزخانه ، توزيع آبجوش در چندين وعده كه ساعات آن در ابتداي هر بخش اطلاع رساني شده است به انجام خواهد رسيد.

ü      - ساعات ملاقات در كليه بخشها همه روزه از ساعت 15 الي 17 مي باشد  لطفا  جهت رعايت حقوق بيماران اكيدا در غير از ساعات ملاقات درخواست ورود به بخش را نداشته باشيد بديهي است همكاران محترم واحد انتظامات به منظور رفاه حال بيمار شما و ساير بيماران ملزم به جلوگيري از ورود شما به بخش در ساعات غير ملاقات مي باشند .

ü      - در صورت تمايل بيمار به صرف غذايي غير از غذاي بيمارستان، حتماً در مورد نوع رژيم غذائي و ميزان آن از پرستار مسئول شيفت سئوال نماييد.

ü      - در صورت نياز به ادامه درمان يا انجام اقدامات درماني خاص ( با صلاحديد پزشك معالج ) كه امكان انجام آن در اين بيمارستان نباشد و لازم باشد در ساير بيمارستانها به انجام برسد، هماهنگي لازم جهت اخذ پذيرش توسط دفتر سوپروايزوري صورت مي گيرد و بيمار با آمبولانس و كادر درماني اعزام خواهد شد.

ü      - در صورت نياز به انجام اقدامات تشخيصي خاص كه امكان آن در اين بيمارستان مقدور نباشد ، پس ازهماهنگي هاي لازم ، بيمار با آمبولانس و به همراه يك نفر از كادر درماني به انجام خواهد رسيد.

ü      .اطلاعات لازم در ارتباط با واكسيناسيون نوزاد را از پرستار بخش و مسئول مربوطه دريافت نماييد

ü      - در صورت مصرف هرگونه دارو قبل از بستري شدن ، ابتلا به هرگونه بيماري و يا داشتن آلرژي غذايي لطفاً مراتب را به پزشك معالج و پرستار مربوطه اعلام نمائيد. بديهي است رعايت رژيم غذايي بر اساس نظر پزشك معالج خواهد بود.

ü      -در زمان بروز حادثه احتمالي ضمن حفظ خونسردي ، به راهنماي خروج اضطراري كه در راهروهاي بخش بستري نصب شده توجه و اقدام فرمائيد.

ü      . در صورت مشاهده نقص در تجهيزات و وسايل اتاق مراتب را به مسئول، پرستار و يا منشي بخش اطلاع رساني نماييد 

ü      - اتاق بيمار و  وسايل وتجهيزات موجود در آن نزد بيمارو همراه وي امانت و جزء اموال بيت المال مي باشد لذا در حفظ و نگهداري آن نهايت دقت را مبذول فرماييد و از هرگونه دستكاري به تجهيزات پزشكي و تاسيساتي و... خودداري نماييد.

ü      -با عنايت به اينكه پس از ويزيت بيمار و اعلام پزشك جهت ترخيص ، لازم است اقدامات درماني درخواست شده توسط پزشك معالج تكميل شده ، داروهاي بيماران تحويل و نيز پرونده كامل گردد و امور اداري و ... جهت ترخيص به انجام برسد ، لازم است با صبر و تحمل خود اكيدا از مراجعه به پرستار شيفت ، واحد ترخيص يا ساير پرسنل كه منجر به ايجاد اختلال  يا تاخير در روند ترخيص خواهد شد خودداري نماييد.به محض تكميل مدارك و مراحل ترخيص توسط منشي بخش به شما اطلاع رساني مي گردد.

ü      .رعايت مقررات خصوصا سكوت و حفظ آرامش كه نشانه شخصيت افراد است در تمامي اماكن بيمارستان براي جلوگيري از ايجاد ناراحتي و اضطراب براي ساير بيماران الزامي مي باشد.

ü      .در صورت بروز مشكل و يا داشتن هرگونه سوالي در خصوص شرايط بيمار، امكانات بيمارستان، لزوم دسترسي به كادر درماني و ... از زنگ اخبار روي سر بيمار استفاده نماييد.

ü      -در صورت بروز هرگونه شكايت از افراد يا كادر درماني ضمن رعايت مقررات و حفظ خونسردي مي توانيد نظرات خود را به صورت كتبي ثبت نموده و برگه را در صندوق رسيدگي به شكايات بيندازيد و يا تحويل مسول رسيدگي به شكايات بيمارستان نماييد ( در ساعات غير اداري به دفتر سوپروايزر مراجعه نماييد) انتظار است زمان لازم به مسئولين بيمارستان جهت بررسي و اعلام پاسخ به شما داده شود  .

ü      .تهيه كليه اقلام مصرفي درماني بيمار در مدت بستري شامل دارو و .... بر عهده بيمارستان مي باشد و تهيه آن برعهده  بيمار يا همراه وي نخواهد بود در صورت تماس تلفني افراد ناشناس جهت تهيه دارو يا واريز وجه و... ، مراتب را به مسئول بخش اطلاع دهيد.

ü      .بيماراني كه طبق تشخيص پزشك معالج و يا پرستار بخش نياز به همراه دارند مقررات ذيل را مطالعه و رعايت فرمايند :

v     گرفتن كارت حضور همراه از واحد نگهبان  يا مسئول پرستاري بخش بستري

v     همراهان مي بايست از ساعت 7 صبح به جهت ويزيت پزشك معالج و انجام امور درماني ،خارج از بخش حضور داشته باشند.

v     همراهان ملزم به رعايت قوانين و دستورالعمل هاي بخش مربوطه هستند .

v     همراهان شئونات اخلاقي ، اسلامي و حجاب اسلامي را رعايت نمايند .

v     دخالت در امور پرستاري ( نظير دستكاري سرم و ... ) توسط همراه ممنوع مي باشد .

ü      هر بيمار مي تواند درخواست داشتن صرفا يك نفر همراه را صرفا از ساعت 13 عصر تا 7 صبح روز بعد داشته باشد فلذا حضور همراه از ساعت 7 صبح تا 13 عصردر بخش ممنوع بوده و همراهان محترم به جهت امكان انجام امور درماني بيماران با پرسنل محترم انتظامات همكاري نموده و بخش را در ساعت 7 صبح ترك نمايند.

ü      .از تجمع يا حضور در اتاق ساير بيماران اكيدا خودداري نماييد.

ü      . پرداخت كليه هزينه هاي درماني، پزشكي، تجهيزات، دارو ، ... صرفا از طريق صندوقهاي بيمارستان مي باشد لذا از پرداخت وجه با هر عنوان به افراد خودداري نماييد.

در مورد حوادث ترافيكي و تصادفات ارائه كليه خدمات درماني مربوطه با ارائه گزارش اورژانس 115 يا گواهي مراجع انتظامي رايگان مي باشد .

ü      . ساعات ملاقات در كليه بخشها همه روزه از ساعت 15 الي 17 عصر مي باشد  فلذا به جهت رعايت حقوق بيماران اكيدا در غير از ساعات اعلام شده جهت ملاقات ، درخواست ورود به بخش را نداشته باشيد بديهي است همكاران محترم واحد انتظامات به منظور رفاه حال بيمار شما و ساير بيماران ملزم به جلوگيري از ورود شما به بخش در ساعات غير ملاقات مي باشند .

ü      - جهت هر گونه خدمت به بيمار خارج از وظايف پرسنل درماني توسط همراه از جمله راه بردن بيمار،  دادن غذا و دارو (به غير از آنچه كه از طرف بيمارستان براي بيمار در نظر گرفته شده) ، خارج شدن بيمار از بخش و ... حتما مراتب را با كادرپرستاري بخش هماهنگ نموده و اكيدا بدون هماهنگي با سرپرستار يا مسئول شيفت ، بخش يا اتاق خود را ترك ننماييد.

ü      - در هنگام ترخيص ، مدارك مرتبط جهت ادامه درمان از واحد مدارك پزشكي و مدارك لازم جهت ارائه به سازمانهاي بيمه گر را از واحد پذيرش  تحويل بگيريد.

ü      - در هنگام ترخيص بيمار، مدارك درماني بيمار شامل خلاصه پرونده و درصورت انجام اكوكارديوگرافي ، آندوسكوپي و... تصوير گزارش انجام مراتب را براي مراجعات بعدي به پزشك و نيز نسخه داروئي خود را از ايستگاه پرستاري دريافت نماييد.

 

.براي خروج بيمار از بيمارستان ، انجام ترخيص و داشتن برگه خروج ( ترخيص ) الزامي است.

ü      . باتوجه به كمبود شديد فضاي مورد نياز پاركينگ ، ورود وسايل نقليه همراهان در بيمارستان مقدور نمي باشد.

ü      به منظور حفظ سلامت و آرامش بيماران بستري و نيز پيشگيري از انتقال عفونت به كودكان خردسال ، از همراه آوردن كودكان با سن كمتر از 7سال جهت ملاقات بيماران بستري و نيز آوردن گل طبيعي خودداري فرمائيد.

ü      لطفا درصورت داشتن هرگونه پيشنهاد ، انتقاد يا نظر جهت ارتقاء خدمات به مراجعين و بيماران مراتب را بصورت مكتوب  به دفتر روابط عمومي  بيمارستان تحويل فرماييد .و يا از طريق پست الكترونيك به آدرس motaharipr@gmail.com با ما مكاتبه نماييد

 

 

با آرزوي سلامتي ، شادابي و موفقيت شما

روابط عمومي مركز آموزشي درماني استاد مطهري جهرم

 

تاریخ :
1397/12/26
تعداد بازدید:
1701
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal