۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
اهميت ورزش پيش از تشخيص سرطان و پس از آن

اهميت ورزش پيش از تشخيص سرطان و پس از آن:

اهميت ورزش پيش از تشخيص سرطان و پس از آن
احتمالاً پيشاپيش مي دانيد كه فعاليت ورزشي منظم خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي را كاهش مي دهد. آنچه شايد از آن بي خبر باشيد، اين است كه ورزش خواصي دارد كه براي سرطان هم مفيد است. ورزش مي تواند خطر ابتلا به برخي انواع شايع سرطان را كاهش دهد. علاوه بر اين، در صورتي كه در شما سرطان تشخيص داده شده، ورزش مي تواند به شما كمك كند تا در حين درمان و پس از آن حال بهتري داشته باشيد. گزارش كساني كه درمانشان موفقيت آميز بوده است،و به لحاظ بدني فعال بوده اند، به اين موارد اشاره دارد كه آنها كم تر دچار خستگي مفرط شده، انرژي بيش تري دارند، كيفيت زندگيشان بهبود يافته و كم تر دچار
افسردگي و اضطراب مي شوند. بنابراين، چه به پيشگيري از سرطان علاقه داشته باشيد، چه به تازگي در شما سرطان تشخيص داده باشند، چه تحت درمان قرار داشته باشيد و چه فردي باشيد كه چند سال است درمانش به پايان رسيده است، بهتر است از فوايد ورزش منظم آگاه شويد.

ورزش و
پيشگيري از سرطان
سرطان هاي رودۀ بزرگ و پستان از انواع سرطان هايي هستند كه بسيار شايعند، و به نظر مي رسد كه ورزش به طور چشم گيري خطر ابتلا به هر دوي اين سرطان ها را كاهش مي دهد. مشخص شده كه فعاليت ورزشي به ميزان 40 تا50 درصد خطر ابتلا به سرطان رودۀ بزرگ رشد يابنده (درحال گسترش-
developing ) و 30 تا 40 درصد خطر ابتلا به سرطان پستان را كاهش مي دهد. فعاليت ورزشي مي تواند موجب كاهش خطر ابتلا به ديگر انواع سرطان نيز بشود، اما نتايج بررسي ها بر روي ديگر انواع سرطان كم تر رضايت بخش بوده اند.
فعاليت ورزشي، بدون درنظر گرفتن وزن زن (فرد) مورد نظر نيز، مزاياي مهمي براي سلامتي وي دارد. با اين حال، فعاليت ورزشي به همراه داشتن وزن مناسب، بهترين نتايج را در پي خواهد داشت. طبق نتايج به دست آمده از يك بررسي بر روي تقريباً 120.000 پرستار زن، ميزان مرگ ومير ناشي از سرطان يا بيماري هاي قلبي - عروقي در آن پرستاراني كه هم لاغر بودند و هم فعاليت ورزشي انجام مي دادند، كم تر از زنان ديگر بوده است.
براي كاهش خطر ابتلا به بيماري هايي مانند بيماري هاي قلبي و سرطان، مقاله هاي راهنماي ورزشي، انجام فعاليت ورزشي با شدت متوسط دست كم 30 دقيقه در روز، به مدت لااقل 5 روز در هفته، يا انجام فعاليت ورزشي سنگين دست كم 20 دقيقه در روز، به مدت لااقل 3 روز در هفته را توصيه مي كنند. فعاليت هاي ورزشي با شدت متوسط عبارتند از پياده روي تند و يا
دوچرخه سواري بر روي زمين هاي مسطح. فعاليت هاي ورزشي سنگين عبارتند از پياده روي تند و يا دوچرخه سواري در سربالايي و دويدن با سرعت متوسط.


ورزش در حين درمان سرطان
داشتن انرژي براي انجام ورزش در حين
درمان سرطان شايد دشوار باشد، اما فعاليت ورزشي منظم (در سطحي كه براي شما مناسب باشد) مي تواند از شدت علائم بيماري بكاهد و به شما كمك كند حال بهتري داشته باشيد. اين كار، انجام فعاليت هايي كه براي شما مهم است، مانند ديدارهاي خانوادگي يا ادامۀ اشتغال را نيز برايتان آسان تر مي كند.
يكي از مزاياي قابل توجه ورزش در حين درمان، كاهش خستگي مفرط– يكي از شايع ترين و آزاردهنده ترين علائم بيماري كه مبتلايان به سرطان در حين درمان آن را تجربه مي كنند – است. ورزش مي تواند در مديريت خستگي مفرط، حتي در ميان بيماراني كه تحت درمان هاي بسيار شديد قرار دارند، نيز مفيد واقع شود. براي مثال، در گزارش مربوط به يك بررسي بر روي بيماران بستري شده دربيمارستان كه تحت
شيمي درماني با ميزان هاي بالا قرار داشتند آمده، خستگي مفرط بيماراني كه زمان بستري بودنشان، در تخت خود از دستگاه دوچرخۀ ثابت استفاده مي كردند، افزايش نيافته بود. از سوي ديگر، خستگي مفرط در بيماراني كه طي زمان بستري بودنشان در فعاليت هاي ورزشي شركت نمي كرده اند، به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته بود.
بررسي ها بر روي خستگي مفرط در بيماراني كه در بيمارستان بستري نبوده اند نيز به مزيت ورزش اشاره دارند. در يك بررسي بر روي مبتلايان به
سرطان پستان كه تحت شيمي درماني يا پرتو درماني قرار داشته اند به اين موضوع پي برده اند كه زناني كه در برنامه هاي منظم ورزشي پياده روي شركت داشته اند، به ميزان كم تري از خستگي مفرط و فشار هيجاني شكايت كرده اند.
به منظور انجام مستمر يك برنامۀ ورزشي در حين درمان، ايجاد تنوع در برنامۀ ورزشي با توجه به نيازهايتان در هر زمان و ياداشت كردن نام حاميانتان مي تواند مفيد واقع شود. مبتلايان به ميلوم مولتيپل در يك بررسي مربوط به تأثيرات ورزش اظهار كرده اند كه گاهي اوقات مجبور مي شدند شدت تمرين هاي ورزشي را كم كرده و گاهي بلافاصله پس از شيمي درماني، آن تمرين ها را انجام ندهند. اما از طرفي، بيماران گفته اند كه تمرين هاي ورزشي را به مدت چند روز متوقف نكرده اند، چون ورزش به آنها در حفظ قدرتشان كمك مي كرده است. پشتيباني و تشويق اعضاي خانواده، دوستان و بهياران نيز يكي از مهم ترين عوامل انگيزش بخش براي اين بيماران به شمار مي رفته است.

ورزش پس از درمان سرطان
پس از به پايان رسيدن درمان، ورزش همچنان نقشي مهم در كاهش خستگي مفرط و بهبود كلي كيفيت زندگي ايفا مي كند. علاوه بر اين، ورزش مي تواند به شما در تلاش براي رفع نگراني هايتان دربارۀ تصوري كه از بدن خود داريد، اضافه وزن و ديگر مشكلات مربوط به سلامتي، كمك كند. همچنين مي تواند احتمال موفقيت آميز بودن درمانتان (
Survival) را نيز بهبود بخشد.
رابطۀ بين فعاليت ورزشي و موفقيت آميز بودن درمان (
Survival)، موضوع يك بررسي بود كه بر روي حدود 3.000 زن مبتلا به سرطان پستان مرحلۀ يك (I) تا مرحلۀ سه (III) انجام شد. 8 خطر مرگ در زناني كه هفته اي يك ساعت يا بيش تر پياده روي مي كردند، كم تر از زناني بود كه كم تر فعاليت مي كردند. بيش ترين فايده در بيماراني مشاهده شد كه به طور متوسط هفته اي 3 تا 5 ساعت پياده روي مي كردند؛ فعاليت ورزشي بيش از اين مقدار موجب بروز مزاياي بيش تري نشد.
با اينكه ممكن است نگراني اصلي شما، موفقيت آميز بودن درمان باشد، كيفيت زندگي نيز موضوع مهمي است. اگر مي خواهيد خود را با تغييرات جسمي پس از درمان سرطان سازگار كنيد، ورزش مي تواند تصوري كه از بدن خود داريد را بهبود ببخشد و به شما در حفظ يا بازيابي حس جذابيتتان كمك كند. در يك بررسي در مورد رابطۀ بين ارزيابي بدن توسط شخص و خُلق و خوي وي، كه در ميان زناني كه تحت درمان سرطان پستان بوده اند انجام گرفته، به اين نكته پي بردند كه زناني كه به لحاظ جسمي فعال بودند، بيش تر از زناني كه بي تحرك مانده بودند، خودشان را به لحاظ جنسي جذاب مي دانند. همچنين در ميان زنان فعال،
افسردگي، سردرگمي و خستگي مفرط، كم تر گزارش شده است.
ورزش مي تواند در مبارزه با
افزايش وزني كه، پس از درمان برخي از انواع سرطان رايج است نيز مفيد باشد. در يك بررسي بر روي كساني كه مبتلا به سرطان پستان بودند و حداكثر 3 سال از تشخيص سرطان آنها مي گذشت، به اين نكته پي بردند كه 68% از زنان دچار افزايش وزن شده و 74% از آنان دچار افزايش چربي بدن شدند.10 از آنجا كه رابطۀ ابتلا به چاقي مفرط و بالا رفتن احتمال بازگشت سرطان پستان و در نتيجه كم تر شدن احتمال موفقيت آميز بودن درمان ثابت شده، ورزش در صورتي كه به حفظ وزن مناسب و موفقيت آميز بودن درمان كمك كند، مي تواند تأثيري مثبت بر روي نتايج نامطلوب ياد شده و ديگر عوارض ناشي از سرطان داشته باشد.
با اينكه ممكن است نگراني اصلي شما، موفقيت آميز بودن درمان باشد، كيفيت زندگي نيز موضوع مهمي است. اگر مي خواهيد خود را با تغييرات جسمي پس از درمان سرطان سازگار كنيد، ورزش مي تواند تصوري كه از بدن خود داريد را بهبود ببخشد و به شما در حفظ يا بازيابي حس جذابيتتان كمك كند. در يك بررسي در مورد رابطۀ بين ارزيابي بدن توسط شخص و خُلق و خوي وي، كه در ميان زناني كه تحت درمان سرطان پستان بوده اند انجام گرفته، به اين نكته پي بردند كه زناني كه به لحاظ جسمي فعال بودند، بيش تر از زناني كه بي تحرك مانده بودند، خودشان را به لحاظ جنسي جذاب مي دانند. همچنين در ميان زنان فعال، افسردگي، سردرگمي و خستگي مفرط، كم تر گزارش شده است.
ورزش مي تواند در مبارزه با افزايش وزني كه، پس از درمان برخي از انواع سرطان رايج است نيز مفيد باشد. در يك بررسي بر روي كساني كه مبتلا به سرطان پستان بودند و حداكثر 3 سال از تشخيص سرطان آنها مي گذشت، به اين نكته پي بردند كه 68% از زنان دچار افزايش وزن شده و 74% از آنان دچار افزايش چربي بدن شدند.10 از آنجا كه رابطۀ ابتلا به چاقي مفرط و بالا رفتن احتمال بازگشت سرطان پستان و در نتيجه كم تر شدن احتمال موفقيت آميز بودن درمان ثابت شده، ورزش در صورتي كه به حفظ وزن مناسب و موفقيت آميز بودن درمان كمك كند، مي تواند تأثيري مثبت بر روي نتايج نامطلوب ياد شده و ديگر عوارض ناشي از سرطان داشته باشد.
علاوه بر اين، ممكن است به ديگر بيماري هاي مزمن از جمله بيماري هاي قلبي،
ديابت يا پوكي استخوان مبتلا باشيد و يا با افزايش سن در خطر ابتلا به اين بيماري ها قرار داشته باشيد. فعاليت ورزشي خطر ابتلا به اين بيماري ها را به طور كلي در عموم مردم كاهش مي دهد. كساني كه درمانشان موفقيت آميز بوده نيز مي توانند از مزاياي ورزش بهره مند شوند، هرچند در برخي از بررسي ها مشخص شده كه در مورد آنها كه درمانشان با موفقيت انجام شده، ورزش مي تواند در مبارزه با برخي ديگر از بيماري هاي مزمن نيز مؤثر باشد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/03
تعداد بازدید:
248
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal