۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
ضرايب پزشكان و پيراپزشكان***** ضرايب كسري از 5/ مي باشند.

***** مناطقي كه ضرايب آنها با ضريب ساير توابع هر شهرستان تفاوت دارد. بطور جداگانه در ستون ملاحظات ذكر شده است.

***** ستون تابعيت فقط مشخص كننده تابعيت تقسيماتي آن نقطه اي است كه از ضريب توابع شهرستان استثناء شده است.رديف

شهرستان

ضريب

ملاحظات

توضيحات

مركز

توابع

ساير مناطق

ضريب

تابعيت

1

جهرم

4.5

4

روستاي باغ كبير

بخش خفر

بخش سيمكان

3

3.5

3.5

دهستان راهكان


ليست تفصيلي شهرستان جهرم و حومه موضوع تبصره ماده 1

آئين نامه اجرائي ماده 7 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان استان فارس

رديف

شهر

بخش

سهميه مناطق

1

جهرم

خفر

منطقه 3

2

جهرم

سيمكان

منطقه 3

3

جهرم

كرديان

منطقه 3

4

جهرم

مركزي

منطقه 2


دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/03
تعداد بازدید:
1130
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal