۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
آرايش دروس

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

آرايش دروس كارشناسي پيوسته رشته علوم آزمايشگاهي

                                      ترم اول ( سال 1، نيمسال اول)                                                           ترم دوم ( سال 1 ، نيمسال دوم )

كددرس

نام درس

تعدادواحد

پيشنياز

 

كددرس

نام درس

تعدادواحد

پيشنياز

222201

فيزيك عمومي

2

 

223221

ميكروبشناسي عمومي

2

07

222102

آزمايشگاه فيزيك عمومي

1

 

223122

آزمايشگاه ميكروبشناسي عمومي

1

 

222307

زيست شناسي سلولي مولكولي

2+1

 

222113

بافت نظري

1

08

222217

كامپيوتر

2

 

222114

بافت عملي

1

 

222208

آناتومي نظري

3

 

222210

فيزيولوژي نظري

2

07

222109

آناتومي عملي

1

222111

آزمايشگاه فيزيولوژي

1

 

222203

شيمي عمومي

2

 

222305

بيوشيمي عمومي

3

03

222104

آزمايشگاه شيمي عمومي

1

 

237203

ادبيات فارسي

3

 

221300

زبان پيش دانشگاهي

3

 

221206

روانشناسي

3

 

2600207

انديشه

2

 

221205

زبان عمومي

4

 

 

مقدمات (اختياري)

1

 

 

 

 

 

جمع كل

20

جمع كل

20

 

                                  ترم سوم ( سال 2، نيمسال اول)                                                               ترم چهارم ( سال 2، نيمسال دوم )

كددرس

نام درس

تعدادواحد

پيشنياز

 

 

كددرس

نام درس

تعدادواحد

پيشنياز

223247

قارچ شناسي پزشكي

2

21

223340

خون شناسي (1)

3

10

223148

آزمايشگاه قارچ شناسي پزشكي

1

 

223241

آزمايشگاه خون شناسي (1)

2

 

223325

ايمني شناسي پزشكي

3

10

223227

ويروس شناسي پزشكي

2

21

223226

آزمايشگاه ايمني شناسي

2

 

223128

آزمايشگاه ويروس شناسي

1

 

223353

باكتري شناسي پزشكي

3

21

223223

انگل شناسي (1) (كرم ها)

2

07

223154

آزمايشگاه باكتري شناسي

1

 

223124

آزمايشگاه انگل شناسي (1)

1

 

223319

بيوشيمي پزشكي (1)

3

05

222218

آمار حياتي

2

 

222106

آزمايشگاه بيوشيمي عمومي

1

 

261220

آئين زندگي

2

 

260206

انسان در اسلام

2

 

222215

بهداشت عمومي

2

 

649201

تربيت بدني (1)

1

 

223238

متون انگليسي و تريمنولوژي

2

 

 

 

 

 

22323120

آزمايشگاه بيوشيمي 1

1

 

جمع كل

19

 

20

 

 

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

آرايش دروس كارشناسي پيوسته رشته علوم آزمايشگاهي

                                

                 ترم پنجم ( سال 3، نيمسال اول )                                                                        ترم ششم  ( سال 3 ، نيمسال دوم )

كددرس

نام درس

تعداد

واحد

پيشنياز

 

كددرس

نام درس

تعداد

واحد

پيشنياز

223233

بيوشيمي پزشكي(2)

2

19

223243

ايمونوهماتولوژي

2

25

649202

تربيت بدني (2)

1

 

223144

آزمايشگاه ايمنوهماتولوژي

1

 

223229

انگل شناسي(2) ( تك ياخته)

2

23

223139

اصول مديريت و قوانين آزمايشگاه

1

39

223130

آز  انگل شناسي (2) تك ياخته

1

 

221210

تنظيم خانواده و كنترل جمعيت

2

 

223139

اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه

1

25 و 27

223142

اصول فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي

1

12و13

223156

ژنتيك

2

 

223230

آسيب شناسي عمومي

2

13

222212

فيزيك حيات

2

 

223136

آزمايشگاه آسيب شناسي

1

 

223249

خون شناسي (2) 

3

 

223135

فارماكولوژي

2

10و19

223150

آز خون شناسي (2)

1

 

262205

تفسير موضوعي قرآن

2

 

261207

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

 

223334

آزمايشگاه بيوشسيمي (2)

1

 

 

 

 

 

223107

سمينار

1

33 و49

جمع كل

15

جمع كل

16

 

 

                ترم هفتم ( سال 4 ، نيمسال اول )                                                                                 ترم هشتم ( سال 4، نيمسال دوم )

كددرس

نام درس

تعدادواحد

پيشنياز

 

كددرس

نام درس

تعدادواحد

پيشنياز

223152

روشهاي كنترل كيفي در آزمابشگاههاي باليني

1

49

221659

كارآموزي در عرصه

10

43و49

223136

سم شناسي

1

35

 

انقلاب اسلامي

2

 

223137

آزمايشگاه سم شناسي

1

 

 

 

 

 

223145

هورمون شناسي

1

33

 

 

 

 

223146

آزمايشگاه هورمون شناسي

1

 

 

 

 

 

223255

آشنائي با بيماريهاي داخلي

2

19و49

 

 

 

 

221658

كارآموزي (1)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

13

 

جمع كل

12

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

آرايش دروس كارشناسي پيوسته رشته علوم آزمايشگاهي

ترم اول:

رديف

عنوان

تعداد واحد

شماره درس

نوع درس

جمع واحد

پيش نياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

انسان در اسلام

2

260206

34

-

-

34

-

2

آناتومي

2

1051204

24

17

-

43

-

3

فيزيولوژي

2

1051205

34

-

-

34

-

4

تكنيهاي بيهوشي و اداره درد

3

1051210

51

-

-

51

-

5

زبان تخصصي

3

1051207

51

-

-

51

-

6

روانشناسي

2

1051206

34

-

-

34

-

7

آمار زيستي و روش تحقيق

3

1051201

51

-

-

51

-

8

فوريتهاي پزشكي

2

1051213

26

17

-

43

-

جمع واحد:                                                19  واحد

 

 

 

ترم دوم:

رديف

عنوان

تعداد واحد

شماره درس

نوع درس

جمع واحد

پيش نياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

انقلاب اسلامي

2

260240

34

-

-

34

-

2

كاربرد رايانه

2

1051202

17

34

-

51

-

3

فيزيوپاتولوژي

4

1051206

68

-

-

68

آناتومي-فيزيولوژي

4

داروشناسي اختصاصي

3

1051208

51

-

-

51

فيزيولوژي

5

مديريت در بيهوشي

1

1051215

17

-

-

17

-

6

مراقبتهاي پس از بيهوشي

2

1051214

34

-

-

34

تكنيكهاي بيهوشي و اداره درد

7

كارآموزي (1)

4

1051216

-

-

204

204

تكنيكهاي بيهوشي و اداره درد

جمع واحد:                                                18  واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم  سوم:

رديف

عنوان

تعداد واحد

شماره درس

نوع درس

جمع واحد

پيش نياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

261207

34

-

-

34

-

2

تفسير موضوعي قرآن

2

262205

34

-

-

34

-

3

مراقبتهاي ويژه

2

1051212

34

-

-

34

فيزيوپاتولوژي

4

روش بيهوشي در جراحيهاي اختصاصي

4

151211

68

-

-

68

فيزيوپاتولوژي و تكنيهاي بيهوشي و اداره درد

5

خون شناسي و انتقال خون

1

1051209

17

-

-

17

فيزيولوژي

6

تربيت بدني (2)

1

649202

-

34

-

34

-

7

جمعيت و تنظيم خانواده

2

261208

34

-

-

34

-

8

كارآموزي (2)

4

1051217

-

-

204

204

كارآموزي (1)

جمع واحد:                                                18  واحد

 

 

 

 

 

 

ترم چهارم:

رديف

عنوان

تعداد واحد

شماره درس

نوع درس

جمع واحد

پيش نياز

نظري

عملي

كارآموزي

1

كارورزي در عرصه

12

1051218

-

-

612

612

-

جمع واحد:                                                12  واحد

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
965
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal