۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
کمیسیون موارد خاص

معرفی کمیسیون موارد خاص آموزشی

کمیسیون موارد خاص دانشگاه ، یکی از کمیسیونهای آموزشی است که به ریاست " رئیس دانشگاه" وبا هدف رسیدگی به وضعیت آموزشی دانشجویانی که دوران تحصیل آنها به هر علت دچار مشکل شده باشد وضمنا وفق مقررات و رسیدگی به آنها درحیطه اختیارات این کمیسیون باشد،تشکیل می گردد. اعضاء این کمیسیون که به مدت دو سال وطی حکمی توسط ریاست دانشگاه انتخاب می شوند عبارتند از : معاون آموزشی دانشگاه ، معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه ، مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، مدیر ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر ، رئیس مرکز مشاورۀ دانشگاه و 3 نفر ازاعضاء هیئت علمی.

جلسات شورا و تصمیمات آن با حضور حداقل اعضاء رسمیت می یابد و رای موافق حداقل 5 نفر از اعضاء برای تصویب هریک از موارد دستور کار ، الزامی میباشد جلسات کمیسیون درصورت وجود درخواست بصورت ماهیانه، ودرغیر آن به هنگام ضرورت تشکیل می گردد.

تاریخ :
1393/08/17
تعداد بازدید:
33
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal