۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
اطلاعات تماس

شماره تلفن و فاکس مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


رديف

دانشگاه

كد

تلفن

فاكس

1

اراك

0861

4173641

4173639

2

اردبيل

0451

5522083

5522082

3

اصفهان

0311

6688789

6688323

4

اروميه

0441

2220531

2937209

2235070

5

اهواز

0611

3367571

3367571

6

ايلام

0841

2223083

2223083

7

بابل

0111

2190593

2190593

8

بجنورد

0584

2246094

2246144

9

بندرعباس

0761

3335013

3335009

10

بوشهر

0771

2526189

2528500

11

بيرجند

0561

4442271

4442271

12

تبريز

0411

3362700

3363004

3357138

13

تهران

021

81633377

81633393

14

جهرم

0791

3336086

3341509

15

رفسنجان

0391

42-8220038

8220073

16

زابل

0542

2244800

2223943

17

زاهدان

0541

3416804

3416804


تاریخ :
1393/08/17
تعداد بازدید:
35
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal