۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
تماس با ما

ليست شماره تلفن هاي داخلي و مستقيم حوزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم

معاونت آموزشي

آقاي دكتر ذکاوت (معاون آموزشی) مسئول دفتر (آقاي مصلي نژاد)

خط مستقیم

374

3331520

دانشکده پزشکی

آقای دکتر مناقب (رییس دانشکده پزشکی) مسئول دفتر ( خانم زارعیان)

خط مستقیم

309

4440867

دفتر ولایت فقیه

گروه معارف

حاج آقا دژکام

حاج آقا مدبر ( مدیر گروه)

262-280

262


گروه بيوشيمي

خانم دکتر بازافکن

دكتر اميني هرندي

آقايان فرجام (مدير گروه)

کارشناس آزمايشگاه خانم زارعی

308-399

257

256

261

گروه پزشكي اجتماعي

آقای دكتر رحمانيان ( مدير گروه)

347

گروه زبان

آقاي خليلي (مدير گروه)

آقاي دست پاك (هيئت علمي )

367

400

گروه علوم تشریحی

آقای دكتر كريمي جشني ( مدير گروه)

آقاي دکتر پور احمدي ( عضو هيئت علمي )

346

364

آزمایشگاه تحقیقات

خانم عرفانیان

350

گروه فيزيولوژي

آقاي زارعي ( مدير گروه)

کارشناس آزمايشگاه آقاي نصيري

263

281


گروه میکروب شناسی

دكتر دوامي (مدير گروه)

دكتر صلح جو ( عضو هيئت علمي )

آقاي كاظمي (مدير گروه)

آقاي ستوده ( عضو هيئت علمي )

آزمايشگاه انگل شناسي و ايمني شناسي(خانم روحي)

282

375

275

289

253


مديريت EDC

آقای احمدی وسمه جانی (مدير دفتر توسعه)

خط مستقیم

خانم فرهمند جو

خانم كرم زاده

خانم معتمد

251

3336086

250

260

387آموزش

دكتر مريم دهقان پور (مديريت)

خط مستقیم

آقاي حورنگ (پايه)

فرشيد صابريان (باليني فيزيوپاتولوژي)

خط مستقیم

خانم ميري (آموزش مداوم)

دكتر خالقي (دبیر آموزش مداوم)

خط مستقیم

300

3345013

330

324

3331521

299

299

3340404خدمات آموزشی

دكتر مريم دهقان پور (مدير)

خانم ترابي

خانم شادمند

خانم اعظمي

خانم اقناعي
مهندس رحمانیان
آقای جاماسبی

300

322

334

329

328

331
310


مديريت امور اداري

آقاي مساوات ( مدیر )

خط مستقيم دفتر کارآفرینی

واحد تايپ (خانم هنرمند نژاد)

دبيرخانه (خانم کاظمی)

واحد تکثیر (خانم عبدالهی)

296

3336088

317

205

295

امور مالی

آقایان زائری (مدیر) - قنبرزاده و حسینی و خانم زارعیان

آقای دوزنده

خط مستقیم

218

217

3342037

تدارکات

آقای برفی ( مسئول) – آقای سمیعی پور

خانم دادگر

215

216


واحد IT

مهندس شاکر

مهندس تشکریان

مهندس رضائی

373

297

225

مشاوره آماري

خانم بیگی زاده

302

تاریخ :
1393/08/17
تعداد بازدید:
264
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal