۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
كلينيك هاي تخصصي دانشگاه
اينترنت همراه اول، علت اصلي وصل نشدن به سامانه اينترنتي كلينيك هاي تخصصي جهرم است
علت اصلي وصل نشدن به سامانه اينترنتي كلينيك هاي تخصصي جهرم استفاده از اينترنت همراه اول و اختلال در آن بوده كه از دوشنبه هفته گذشته 21 خرداد 1397 بوجود آمده است.


علت اصلي وصل نشدن به سامانه اينترنتي كلينيك هاي تخصصي جهرم استفاده از اينترنت همراه اول و اختلال در آن بوده كه از دوشنبه هفته گذشته 21 خرداد 1397 بوجود آمده است.

اخيرا در روند نوبت گيري پزشكان كلينيك هاي دانشگاه گلايه هايي از سوي مردم وجود داشته است كه در اين راستا، دانشگاه علوم پزشكي جهرم سعي خود را بر اين گذاشته كه براي جلب رضايت مردم و احترام به حقوق آنان به مسائل رسيدگي و خدمات سلامت را به گونه‌اي به مردم ارائه دهد كه شايسته و در شان و منزلت آنان باشد.

دكتر قهرمان بمانا معاون درمان دانشگاه اظهار داشت: علت وصل نشدن به سامانه اينترنتي كلينيك هاي تخصصي دانشگاه استفاده از اينترنت همراه اول بوده است كه متاسفانه از دوشنبه هفته گذشته اين مشكل بوجود آمده و كارشناسان آي تي دانشگاه همواره در پي حل اين مشكل با شركت اينترنت همراه اول هستند.

به گفته وي براي اينكه ديگر شاهد صف‌هاي طويل نباشيم نوبت‌دهي كلينيك‌هاي شهرستان را به صورت رزرو تلفني و اينترنتي در سامانه www.darmangah.jums.ir قرار داده‌ايم.

دكتر قهرمان بمانا گفت: در يك سال اخير، غير حضوري كردن نوبت‌هاي پزشكان متخصص و فوق تخصص در كلينيك‌هاي جهرم سبب شد كه صف‌هاي طويلي كه مردم از نيمه‌هاي شب تا صبح زود براي گرفتن نوبت در آن به انتظار مي‌ايستادند كاهش يابد.

به گفته وي روزانه 2070 نوبت پزشك در كلينيك هاي دانشگاه به همشهريان داده مي شود.

وي افزود: شهرستان جهرم با توجه به ارائه خدمات درماني با كيفيت و ارزان و توسعه زير‌ساخت‌هاي بهداشتي و درماني خود به عنوان قطب درمان جنوب كشور شناخته شده است و حجم زيادي از مردم از روستاها، شهرستان‌هاي اطراف و حتي استان‌هاي همجوار به اينجا مراجعه مي‌كنند و به همين دليل نوبت رزرو پزشك در ساعات اول در سامانه تمام مي‌شود.

دكتر بمانا در ادامه بيان كرد: براي رفع اين مشكل، نوبت‌دهي پزشكان به صورت روزانه از ساعت 6 عصر تا 6 بامداد روز بعد در سامانه قرار داده شده است و اگر بيماري موفق به رزرو نوبت در يك روز نشد، مي‌توانداز اين طريق نوبت پزشك مورد نظر خود را دريافت كند.


وي گفت: افرادي كه از شب قبل نوبت پزشك مورد نظرشان را براي نوبت صبح رزرو كرده اما به هر دليل موفق به آمدن نشدند تا رأس ساعت 9 صبح در سامانه محفوظ است و از اين ساعت به بعد نوبتشان، در سامانه به صورت خودكار حذف و به كساني تعلق مي گيرد كه به صورت حضوري مراجعه كرده اند.

وي در ادامه اضافه كرد: كساني هم كه پزشك مورد نظرشان براي نوبت عصر رزرو كرده اند تا راس ساعت 4 بعد از ظهر در سامانه محفوظ مي ماند كه در صورت نيامدن نوبتشان لغو و به كساني تعلق مي گيرد كه به صورت حضوري اقدام كرده اند.

به گفته وي كساني كه در 30 روز گذشته دو بار موفق به رزرو نوبت از طريق سامانه اينترنتي كلينيك ها شده اند اما به هر دليل براي ثبت نوبت خود اقدام نكرده تا يك ماه از رزرو ا ينترنتي در سامانه كلينيك ها محروم هستند زيرا با لغو نوبت خود فرصت را از ديگران سلب كرده اند.

دكتر قهرمان بمانابيان كرد: رزرو نوبت پزشكان در كلينيك تخصصي هنري كاملا غير حضوري است اما در كلينيك تخصصي و فوق تخصص امام رضا علاوه بر دادن نوبت پزشكان بصورت رزرو، تعدادي بصورت حضوري داده مي شود كه با رايزني و برنامه ريزي هايي قرار است نوبت پزشكان در اين كلينيك هم كاملا بصورت غيرحضوري شود.

وي با اشاره به نوبت دهي حضوري در كلينيك هنري گفت: تعدادي از افراد سر زده و بدون هماهنگي قبلي به كلينيك مراجعه مي كنند كه خارج از كنترل ما است اما علت ديگر آن، اين است كه در سامانه رزرو اينترنتي كلينيك ها اين پيام به مردم داده مي‌شود كه نوبت غير حضوري پزشك تمام شده است، در صورتي كه بايد اين پيام ارسال شود كه نوبت اين پزشك به اتمام رسيده است كه بزودي اين مشكل بر طرف مي گردد.


او با اشاره به تلفن هاي گوياي كلينيك هاي تخصصي جهت رزرو نوبت پزشكان متخصص گفت: كلينيك تخصصي هنري 10 خط و كلينيك تخصصي و فوق تخصصي امام رضا(ع) 4 خط دارد كه اين تلفن ها به صورت هوشمند نوبت ها را رزرو مي كنند.

وي گفت: براي برقرار شدن افراد زيادي به تلفن هاي گوياي كلينيك هاي جهرم، از يك سال گذشته در خواست خط E1 داده شده است كه اتصال همزمان 30 نفر را بوجود مي آورد. اما متاسفانه مخابرات استان اقدامي در اين خصوص نكرده و نياز به همكاري بيشتر است. داشته است كه در اين راستا، دانشگاه علوم پزشكي جهرم سعي خود را بر اين گذاشته كه براي جلب رضايت مردم و احترام به حقوق آنان به مسائل رسيدگي و خدمات سلامت را به گونه‌اي به مردم ارائه دهد كه شايسته و در شان و منزلت آنان باشد.

دكتر قهرمان بمانا معاون درمان دانشگاه اظهار داشت: علت وصل نشدن به سامانه اينترنتي كلينيك هاي تخصصي دانشگاه استفاده از اينترنت همراه اول بوده است كه متاسفانه از دوشنبه هفته گذشته اين مشكل بوجود آمده و كارشناسان آي تي دانشگاه همواره در پي حل اين مشكل با شركت اينترنت همراه اول هستند.

به گفته وي براي اينكه ديگر شاهد صف‌هاي طويل نباشيم نوبت‌دهي كلينيك‌هاي شهرستان را به صورت رزرو تلفني و اينترنتي در سامانه www.darmangah.jums.ir قرار داده‌ايم.

دكتر قهرمان بمانا گفت: در يك سال اخير، غير حضوري كردن نوبت‌هاي پزشكان متخصص و فوق تخصص در كلينيك‌هاي جهرم سبب شد كه صف‌هاي طويلي كه مردم از نيمه‌هاي شب تا صبح زود براي گرفتن نوبت در آن به انتظار مي‌ايستادند كاهش يابد.

به گفته وي روزانه 2070 نوبت پزشك در كلينيك هاي دانشگاه به همشهريان داده مي شود.

وي افزود: شهرستان جهرم با توجه به ارائه خدمات درماني با كيفيت و ارزان و توسعه زير‌ساخت‌هاي بهداشتي و درماني خود به عنوان قطب درمان جنوب كشور شناخته شده است و حجم زيادي از مردم از روستاها، شهرستان‌هاي اطراف و حتي استان‌هاي همجوار به اينجا مراجعه مي‌كنند و به همين دليل نوبت رزرو پزشك در ساعات اول در سامانه تمام مي‌شود.

دكتر بمانا در ادامه بيان كرد: براي رفع اين مشكل، نوبت‌دهي پزشكان به صورت روزانه از ساعت 6 عصر تا 6 بامداد روز بعد در سامانه قرار داده شده است و اگر بيماري موفق به رزرو نوبت در يك روز نشد، مي‌توانداز اين طريق نوبت پزشك مورد نظر خود را دريافت كند.


وي گفت: افرادي كه از شب قبل نوبت پزشك مورد نظرشان را براي نوبت صبح رزرو كرده اما به هر دليل موفق به آمدن نشدند تا رأس ساعت 9 صبح در سامانه محفوظ است و از اين ساعت به بعد نوبتشان، در سامانه به صورت خودكار حذف و به كساني تعلق مي گيرد كه به صورت حضوري مراجعه كرده اند.

وي در ادامه اضافه كرد: كساني هم كه پزشك مورد نظرشان براي نوبت عصر رزرو كرده اند تا راس ساعت 4 بعد از ظهر در سامانه محفوظ مي ماند كه در صورت نيامدن نوبتشان لغو و به كساني تعلق مي گيرد كه به صورت حضوري اقدام كرده اند.

به گفته وي كساني كه در 30 روز گذشته دو بار موفق به رزرو نوبت از طريق سامانه اينترنتي كلينيك ها شده اند اما به هر دليل براي ثبت نوبت خود اقدام نكرده تا يك ماه از رزرو ا ينترنتي در سامانه كلينيك ها محروم هستند زيرا با لغو نوبت خود فرصت را از ديگران سلب كرده اند.

دكتر قهرمان بمانابيان كرد: رزرو نوبت پزشكان در كلينيك تخصصي هنري كاملا غير حضوري است اما در كلينيك تخصصي و فوق تخصص امام رضا علاوه بر دادن نوبت پزشكان بصورت رزرو، تعدادي بصورت حضوري داده مي شود كه با رايزني و برنامه ريزي هايي قرار است نوبت پزشكان در اين كلينيك هم كاملا بصورت غيرحضوري شود.

وي با اشاره به نوبت دهي حضوري در كلينيك هنري گفت: تعدادي از افراد سر زده و بدون هماهنگي قبلي به كلينيك مراجعه مي كنند كه خارج از كنترل ما است اما علت ديگر آن، اين است كه در سامانه رزرو اينترنتي كلينيك ها اين پيام به مردم داده مي‌شود كه نوبت غير حضوري پزشك تمام شده است، در صورتي كه بايد اين پيام ارسال شود كه نوبت اين پزشك به اتمام رسيده است كه بزودي اين مشكل بر طرف مي گردد.


او با اشاره به تلفن هاي گوياي كلينيك هاي تخصصي جهت رزرو نوبت پزشكان متخصص گفت: كلينيك تخصصي هنري 10 خط و كلينيك تخصصي و فوق تخصصي امام رضا(ع) 4 خط دارد كه اين تلفن ها به صورت هوشمند نوبت ها را رزرو مي كنند.

وي گفت: براي برقرار شدن افراد زيادي به تلفن هاي گوياي كلينيك هاي جهرم، از يك سال گذشته در خواست خط E1 داده شده است كه اتصال همزمان 30 نفر را بوجود مي آورد. اما متاسفانه مخابرات استان اقدامي در اين خصوص نكرده و نياز به همكاري بيشتر است.


گزارش مهسا مستعان
تاریخ:
1397/03/29
تعداد بازدید:
121
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal