۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
گفتگو
گفتگو با دانشجوي با استعداد پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم كه معدل 19/15 را در ترم گذشته بدست آورد
نامش نيما دادگر، 21 ساله و متولد داراب است. او ترم چهار پزشكي و معدل 19/15 را در ترم گذشته بدست آورده است.
همه مي دانيم كه ركن اصلي هر دانشگاهي مقوله آموزش و ارتقاء سطح علمي آن است و در اين ميان دانشجو نقش اصلي اين داستان است. اينها را در اين چند ساله از زبان مسئولين دانشگاه هم زياد شنيده ايم؛ كه يعني دغدغه اصلي آنان هم همين مقوله آموزش است. به نظر مي رسد مسئولين دارند تمام تلاششان را مي كنند تا رويكرد علمي دانشگاه روندي رو به رشد باشد و فارغ التحصيلاني تقديم اجتماع شوند كه هم دانشمند باشند هم فعال و موثر...در كنار تمام برنامه ريزي و تلاشي كه مديران انجام مي دهند اما هميشه نگاههاي انتقادي و گاهي اعتراضي و سلبي هم وجود دارد. مديران حرفشان اين است كه ما تمام ماجرا را نمي بينيم و گلايه ها بيشتر به اين خاطر است كه خيلي از مشكلات از بيرون ديدني و حل آنها به اين راحتي ها نيست...
جاي خوشحالي است كه با همه اين تواصيف مديران ما براين اعتقادند كه بايد پذيراي انتقادها و اعتراض ها باشند... به هر روي شايد توجه به نظرات و انتقادات خارج از گود هم لازم باشد و ديد مديران ما را براي تدوين برنامه اي مفيدتر روشن كند. بخصوص كه اين انتقادات از سوي دانشجوياني باشد كه نگاهي به روز، خلاقانه و بي روي و رنگ دارند...

نامش نيما دادگر، 21 ساله و متولد داراب است. او ترم چهار پزشكي و معدل 19/15 را در ترم گذشته بدست آورده است.

شور و هيجان خاصي در پشت چهره آرامش وجود دارد و با لبخند مي گويد: دوستانم من را به عنوان بچه درس خوان مي شناسند و مي گويند بين معدل بالا و پايين هيچ فرقي نمي كند بي خود خودت را به زحمت مي اندازي اما من توجهي به اين حرف ها ندارم و به درس خواندنم ادامه مي دهم.

او مي گويد: من براي همه چيز برنامه ريزي مي كنم از اوقات فراغتم گرفته تا زمان امتحانات ميان ترم و پايان ترم. اعتقاد دارم با برنامه ريزي مي توان همه كارها را به خوبي انجام داد و نتيجه خوبي گرفت.

اين دانشجو موفق بيان مي كند: كمك خداوند و انرژي كه از سمت خانواده ام دريافت كردم باعث شد بتوانم معدل خوبي كسب كنم البته من بسيار اهل مشورت هستم و با دوستاني كه ترم هاي بالاتر را مي گذرانند درباره منابع درس ها و اساتيد زياد مشورت مي گيرم.
باشگاه رفتن، بازي فوتسال با دوستان و مطالعه آزاد از علاقمندي هاي او در اوقات فراغتش است و مي گويد: ورزش و گذراندن وقت با دوستان انرژي زيادي به من مي دهد. علاقه زيادي به مطالعه آزاد دارم و تا آنجا كه زمان داشته باشم كتاب هاي مورد علاقه ام را مي خوانم و كلي بگويم كه اوقات فراغت به من روحيه مي دهد تا با انرژي بيشتر درس بخوانم.

درد و دل ها و انتظاراتش در كاغذي ليست وار نوشته و با هيجاني و استرسي كه دارد آنها را يكي يكي مي خواند و مي گويد: مدت ها است كه حرف هايي براي گفتن داشتم اما فرصت و موقعيتي وجود نداشت كه بتوانم آنها را بيان كنم هر چند كه احساس خوبي از گفتن آنها ندارم.
او در ادامه مي گويد: متاسفانه در دانشگاه به بخش فرهنگي بيشتر از بخش آموزش اهميت داده مي شود و بعد آموزش كه اصلي ترين بعد دانشگاه مي باشد در حاشيه قرار گرفته است.

اين دانشجوي پزشكي مي گويد: نمي گويم كه مسئولين توجهي به بحث آموزش و ارتقاي آن ندارند اما اي كاش توجهشان به اين قسمت بيشتر مي شد و مزيت هايي براي دانشجويان موفق و درس خوان با معدل بالا قرار مي دادند تا دانشجويان دچار بي انگيزگي نشوند و نگويند فرقي براي معدل بالا و پايين در دانشگاه نيست.

با ناراحتي مي گويد: گاهي انگيزه ام براي درس خواندن از دست مي دهم زيرا به اين نتيجه مي رسم كه دوستانم در ترم بالاتر بي راهه نگفتند و هدف را بر پاس كردن درس ها مي گذارند.
به گفته ي وي اكثر اساتيد علوم پايه علي رغم دانشي كه دارند قدرت تفهيم درسشان پايين است و اين امر موجب مي شود كه دانشجويان دل به درس هاي علوم پايه ندهند و فقط به ديد پاس كردن به آن نگاه كنند.

او مي گويد: اساتيد خوب علوم پايه در دانشگاه از انگشتان دست هم كم تر است و از آنها كمتر استفاده مي شود.

به گفته وي رتبه علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي جهرم در ميان دانشگاه هاي قطب جنوب آخرين رتبه است و دانشجويان دانشگاه هيچ انگيزه اي براي بدست آوردن نمره خوب در دروس علوم پايه ندارند.

او خنده تلخي مي كند و انگشت اشاره اش بر روي يكي از گزينه هاي دست نوشته اش مي گذارد و مي گويد:نمي خواستم اين را بازگو كنم اما اينجا فرصتي براي درد ودل كردن و خالي شدنم است. ناراحتي من اين است كه من خودم براي تقدير از خودم كه معدل بالايي بدست آوردم اقدام كرده ام و بسيار برايم ناراحت كننده و زشت است. حتي براي امور رفاهي به عنوان دانشجويي كه معدل بالاي پزشكي را بدست آورده مزيت هايي براي من وجود نداشت و خودم پيگير آن شدم در حالي كه قسمت آموزشي دانشگاه مي بايست در اين زمينه كمك و پيگيري لازم را انجام دهد.

وي در ادامه مي افزايد: البته دادن چند كتاب اضافه و همين طور حجم اينترنت بيشتر از مزيت هاي داشتن معدل بالا در دانشگاه است. مي توانم بگويم ايجاد انگيزه و رقابت در دانشجويان و دادن مزيت هايي مثل داشتن شش ماه مرخصي قبل از آزمون تخصص مي تواند دانشجو را ترغيب كند كه با اشتياق بيشتر دروس را بخواند و صرف را بر پاس كردن درس ها نگذارد. انگيزه هميشه باعث حركت و ايجاد رقابت مي شود.


به گفته وي گذاشتن استار تاپ به صورت گروه بندي هاي چند نفره دانشجويان ،صحبت و ريشه يابي درباره مسائل آموزشي، دادن راه حل و ايده هاي جديد مي تواند كار گشاي بخش آموزش دانشگاه باشد. همان طور كه بخش فرهنگي با گذاشتن اين استار تاپ ها مشكلات فرهنگي خودش را پيدا و حل كرده است.

اين دانشجوي موفق مي گويد: نظر سنجي از دانشجويان درباره عملكرد اساتيد بسيار كم است و در اين قسمت دانشگاه ضعيف كار مي كند. گوش دادن به درد و دل هاي دانشجويان مي تواند خيلي از مسائل را حل كند.

آهي مي كشد و با صدايي كوتاه مي گويد: چه خوب مي شد براي دانشجويان استعداد درخشان و كساني كه معدل بالا بدست آورده اند كلاس هاي فوق العاده، اردوي تفريحي، مدارس تابستاني و ايجاد تعامل آموزشي با اساتيد مطرح، دانشجويان استعداد درخشان و صاحبان نظر در ديگر دانشگاه ها ايجاد كنند.


سرش را پايين مي اندازد و به آخرين گزينه هاي برگه اش نگاه مي كند و مي گويد: اين گزينه باعث شد كه امتحانات اين ترمم را نتوانم خوب دهم و دليل اصلي آن كه حتي ديگر دانشجويان به آن اعتراض داشتند برنامه ريزي غير تخصصي امتحانات پايان ترم بوده است. به اين صورت كه امتحانات دروس آسان با فاصله زماني بيشتر در اول امتحانات قرار داده اند و دروس سخت با فاصله زماني فشرده كه زماني براي خواندن آن نيست در آخر برنامه امتحاني گذاشته اند.

او مي گويد: اگر زمان امتحانات ميان ترم در دو هفته قرار گيرد و زمان آن طولاني نباشد دانشجويان فرصتي براي رفع مشكلاتشان و حتي گذاشتن كلاس هاي جبراني براي آنان باعث مي شود كه با زمان بندي و يادگيري بيشتر خودشان براي امتحانات پايان ترم آماده كنند. هر چند كه اين موضوع از سوي اساتيد آموزشي و دانشجويان پيگيري و در معاونت آمورشي دانشگاه مطرح گرديد اما نمي دانم چرا چيزي كه به نفع دانشجويان است رد مي شود.


نفسي راحت مي كشد و با خنده مي گويد: مدت ها بود كه اين حرف ها در دلم جا داده بودم و جايي برا بازگو كردنش نداشتم و حرف دلم كه آخرين جمله ام است اين است كه دغدغه اي جز درس خواندن نداشته باشم.
تاریخ:
1397/04/19
تعداد بازدید:
306
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal