۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 111 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
كنگره بين المللي آموزش پزشكي 2019 كنگره بين المللي آموزش پزشكي 2019 1398/04/29 ادامه ...
سمينار سراسري دانش پژوهي آموزشي سمينار سراسري دانش پژوهي آموزشي 1398/04/24 ادامه ...
پشتيباني فعاليت دانشجويان مستعد تحصيلي پشتيباني فعاليت دانشجويان مستعد تحصيلي 1398/04/12 ادامه ...
پذيرش دانشجو در دهمين دوره الكترونيك كارشناسي ارشد پذيرش دانشجو در دهمين دوره الكترونيك كارشناسي ارشد 1398/04/12 ادامه ...
استفاده از سهميه كارشناسي به كارشناسي ارشد استفاده از سهميه كارشناسي به كارشناسي ارشد 1398/04/12 ادامه ...
اطلاعيه بسيار مهم جهت انجام ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد اطلاعيه بسيار مهم جهت انجام ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد 1398/03/12 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) 1398/03/11 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) 1398/03/11 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) 1398/03/11 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات دوم برگزاري كارگاه تزريقات دوم 1398/03/05 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات برگزاري كارگاه تزريقات 1398/03/05 ادامه ...
گردهمايي اساتيد و دانشجويان المپياد گردهمايي اساتيد و دانشجويان المپياد 1398/02/30 ادامه ...
جلسه جهت تعيين راهكارهاي حمايتي از دانشجويان المپيادي جلسه جهت تعيين راهكارهاي حمايتي از دانشجويان المپيادي 1398/02/30 ادامه ...
برگزاري آزمون صلاحيت هاي باليني كشوري برگزاري آزمون صلاحيت هاي باليني كشوري 1398/02/17 ادامه ...
اولين نشست سالانه دبيران كميته هاي دانشجويي اولين نشست سالانه دبيران كميته هاي دانشجويي 1398/01/24 ادامه ...
اطلاعيه المپياد اطلاعيه المپياد 1397/11/27 ادامه ...
برگزاري كلاس هاي زبان برگزاري كلاس هاي زبان 1397/11/08 ادامه ...
همايش كشوري برنامه ريزي درسي آموزش علوم پزشكي بصورت مجازي برگزاري همايش كشوري برنامه ريزي درسي آموزش علوم پزشكي بصورت مجازي ويژه اعضاي هيئت علمي 1397/10/09 ادامه ...
دومين فراخوان يازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور دومين فراخوان يازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور 1397/10/08 ادامه ...
انجام ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد انجام ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد از ديدگاه دانشجو 1397/09/27 ادامه ...
برگزاري كارگاه هاي آذر ماه استعدادهاي درخشان كارگاه هاي آذر ماه استعدادهاي درخشان برگزار مي گردد 1397/09/21 ادامه ...
اعلام زمان برگزاري آزمون غربالگري زمان برگزاري آزمون غربالگري اعلام گرديد 1397/09/13 ادامه ...
آغاز ثبت نام درون دانشگاهي يازدهمين المپياد علمي آغاز ثبت نام درون دانشگاهي يازدهمين المپياد علمي 1397/08/23 ادامه ...
دانشجويان مرحله دوم المپياد دهم جهت دريافت گواهينامه دانشجويان مرحله دوم المپياد دهم جهت دريافت گواهينامه 1397/08/22 ادامه ...
اطلاعيه وزارت درخصوص باز بودن درگاه پذيرش پروپوزال گرنت برگزيدگان المپياد دانشجويي در سامانه پژوهشي نصر اطلاعيه وزارت درخصوص باز بودن درگاه پذيرش پروپوزال گرنت برگزيدگان المپياد دانشجويي در سامانه پژوهشي نصر 1397/08/22 ادامه ...
تغيير زمان برگزاري كارگاه هاي دانشجويي زمان برگزاري كارگاه هاي دانشجويي تغيير نمود 1397/08/14 ادامه ...
برگزاري كارگاه جهت دانشجويان دانشكده پزشكي كارگاه جهت دانشجويان دانشكده پزشكي برگزار مي گردد 1397/08/13 ادامه ...
برگزاري كارگاه جهت دانشجويان باليني كارگاه جهت دانشجويان باليني برگزار مي شود 1397/08/13 ادامه ...
كلاس هاي آمادگي يازدهمين المپياد مركز مطالعات و توسعه جهت دانشجويان المپياد كلاس هاي آمادگي را برگزار مي كند 1397/07/04 ادامه ...
دوره ترينينگ "روش هاي تدريس" برگزاري دوره ترينينگ "روش هاي تدريس" 1397/07/04 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal