۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
مدیریت

مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی :

یکی از مهمترین مدیریت های تابعه معاونت آموزشی می باشد. این مدیریت متولی اصلی " سیاستگذاری " ، " برنامه ریزی " ، " ابلاغ استانداردها ، ضوابط ومقررات " ، " هدایت " و " نظارت " برخدمات آموزشی دانشجویان از بدو پذیرش وثبت نام تا زمان دانش آموختگی ودریافت دانشنامه را درمقاطع دکترای حرفه ای ، کارشناسی ( اعم از پیوسته و ناپیوسته ) وکاردانی ، دردروه های روزانه (و در صورت پذیرش دوره شبانه) برعهده دارد.

شرح وظایفمدیر

1- مشارکت در تهیه و تدوین سیاست های کلان آموزشی و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و استراتژیک وکوتاه مدت وعملیاتی درحوزه های آموزشی دانشگاه

2- ابلاغ استانداردها ، ضوابط ، مقررات وقوانین آموزشی به دانشکده های تابعه

3- نظارت برحسن اجرای ضوابط ومقررات آموزشی

4- تدوین وابلاغ شیوه نامه های مورد نیاز جهت اجرای هرچه بهتر وهماهنگ مقررات وضوابط آموزشی

5- دبیری شورای آموزشی دانشگاه ، کمیسیون موارد خاص وکمیته مرکزی اساتید مشاور و طراحی دستورکار ، تشکیل جلسات ، تنظیم صورتجلسات وابلاغ وپیگیری اجرای مصوبات این شورا ها وکمیته ها

6-تبیین وتفسیر خط مشی های تعیین شده درامور آموزشی ونیز قوانین ، مقررات وآیین نامه ها وتوضیح آنها برای مسئولین وکارشناسان ذیربط برای اجرای ضابطه مند مقررات

7-تهیه وتنظیم " تقویم آموزشی " براساس آیین نامه های آموزشی ، دستور العمل های وزارتی ونقطه نظرات صاحبنظران دانشگاهی ونظارت برحسن اجرای مفاد آن

8- مشارکت وهمکاری با مدیریت های ذیربط درارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واعضاء محترم هیئت علمی ، شناسایی استعدادهای درخشان ، هدایت وتقویت دانشجویان آسیب پذیرو...

9- طراحی وابلاغ شیوه های پذیرش وثبت نام دانشجویان وکنترل ونظارت برمدارک وروند اجرایی آن

10- نظارت برصدور ریزنمرات و صدور گواهینامه ها ، دانشنامه ها وتاییدیه تحصیلی دانش آموختگان

11- نظارت بر صدور گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان ومعرفی به نظام وظیفه دانشجویان متقاضی

12- نظارت برامور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان

13- تدوین تقویم دستورالعمل زمان بندی شده ، شیوه نامه ها وضوابط مربوط به نقل وانتقال دانشجویان مطابق با مقررات وزارتی ونظرات صاحب نظران دانشگاهی ونظارت بر حسن اجرای آنها

14- طراحی وتدوین شیوه نامه ها وضوابط مربوط به تشکیل وفعالیت " کمیته مدیریت برگزاری امتحانات " ونظارت بر حسن اجرای ضوابط مربوطه

15- طراحی وتدوین شیوه نامه ها وضوابط مربوط به" تشکیل شورای تشویق دانشجویان " وپیگیری تشکیل جلسات این شورا ونظارت بر اجرای مصوبات آن

16- نظارت بر معرفی دانشجویان واجد شرایط شرکت درآزمونهای جامع علوم پایه وپیش کارورزی وهمکاری با وزارت متبوع در برگزاری این آزمونها

17-مطالعه وبررسی مفاد آیین نامه ها ومقررات آموزشی صادره از سوی وزارت متبوع وجمع آوری ، جمعبندی وارسال نقطه نظرات اصلاحی یا تکمیلی به این وزارتخانه

18- همکاری با EDC درخصوص مطالعه واتخاذ تصمیم درجهت کیفیت آموزشی وپیشرفت های علمی وعملی دانشجویان

19- بهره گیری از فن آوری های نوین نرم افزاری درجهت افزایش دقت ، سرعت وکار آمدی خدمات آموزشی

20- نظارت بر حسن استفاده از نرم افزار سامانه مدیریت آموزشی سما درسطح دانشکده ها درمواردی همچون ثبت نام ، انتخاب واحد ، ثبت نمرات و....

21- نظارت بر ایفای نقش " هدایت هدفمند " دانشجویان توسط اساتید مشاوردرابعاد مختلف آموزشی ، پژوهشی ، اخلاقی ، اجتماعی روحی وروانی

تاریخ :
1393/08/17
تعداد بازدید:
39
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal