دانشگاه علوم پزشکی جهرم
آموزش
دكتر شكوهي عضو هيات علمي گروه انگل شناسي دانشگاه موفق به چاپ مقاله در مجله Animicrobial Agents and Chemotherap شد...
كتر شكوهي عضو هيات علمي گروه انگل شناسي دانشگاه موفق به چاپ مقاله In Vitro Antifungal Activity of Novel Triazole Efinaconazole and Five Comparators against Dermatophyte Isolates در مجله Animicrobial Agents and Chemotherapy با ايمپكت فاكتور (ضريب تاثير) 4.25 ( چهار وبيست و پنج صدم )شد.

دكتر شكوهي عضو هيات علمي گروه انگل شناسي دانشگاه موفق به چاپ  مقاله
In Vitro Antifungal Activity of Novel Triazole Efinaconazole
and Five Comparators against Dermatophyte Isolates
در مجله Animicrobial  Agents and Chemotherapy  با ايمپكت فاكتور (ضريب تاثير) 4.25 ( چهار وبيست و پنج صدم )شد.
 
اين مقاله در مورد تاثير داروهاي  ضد قارچي تري آزولي جديد لوليكونازول، لانوكونازول و ايفيناكونازول براي درمان درماتوفيتوزيس است.

درماتوفيت ها گروهي از قارچ هاي بيماري زا با انتشار جهاني هستند كه بيشتر از 50 گونه بوده و باعث عفونت هاي مختلف در پوست، مو وناخن مي شوند.

 با توجه به مقاومت دارويي در گونه هاي مختلف درماتوفيتي استفاده از داروهاي تري آزولي جديد داراي اهميت است.

دكتر محمد رحمانيان رئيس دانشگاه ، دكتر اباذر روستازاده معاون آموزشي دانشگاه و دكتر صلح جو مدير گروه انگل شناسي و معاون پژوهشي دانشگاه در پيامي جداگانه اين موفقيت را به ايشان تبريك گفتند.
تاریخ:
1397/09/12
تعداد بازدید:
258
منبع:
Powered by DorsaPortal