دانشگاه علوم پزشکی جهرم
پژوهش
كارگاه اخلاق در نشر آثار پژوهشي در دانشگاه برگزار شد
كارگاه اخلاق در نشر آثار پژوهشي امروز با حضور 60 نفر از پزشكان و اساتيد دانشگاه و 10 نفر از اساتيد هيئت علمي از قطب پنج در پرديس دانشگاه برگزار شد.
كارگاه اخلاق در نشر آثار پژوهشي امروز با حضور 60 نفر از پزشكان و اساتيد دانشگاه و 10 نفر از اساتيد هيئت علمي از قطب پنج در پرديس دانشگاه برگزار شد.

دكتر كاووس صلح جو معاون پژوهش و تحقيقات دانشگاه گفت:
 آشنا سازي اساتيد و پژوهشگران با اصول اخلاق حرفه اي در انتشار آثار پژوهشي و معرفي جديد ترين آئين نامه ها و دستور العمل هاي اخلاق در پژوهش از اهداف برگزاري اين كارگاه بود.

وي در ادامه افزود: اگر در عرصه پژوهش اخلاق رعايت نشود نتايج زيان باري را به همراه خواهد داشت.

به گفته وي همكاري صادقانه در پژوهش، نوشتن و بازبيني نقادانه مقاله، مطالعه و تائيد نسخه نهايي مقاله، پاسخگو بودن در مقابل كليه جنبه هاي پژوهش از لحاظ دستورالعمل هاي عمومي و اختصاصي اخلاق در پژوهش از مباحث مهمي بود كه در اين كارگاه گفته شد.

دكتر شمسي استاديار دانشگاه تهران و دبير كميته ملي اخلاق در پژوهش و دكتر باقري دانشيار دانشگاه بقيه الله و عضو كميته ملي اخلاق در پژوهش از مدرسان اين كارگاه بودند.

قطب پنج شامل دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز، بندرعباس، جهرم، بوشهر، فسا، لار و گراش است.

اين كارگاه توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برگزار شد.

تاریخ:
1397/09/10
تعداد بازدید:
108
منبع:
Powered by DorsaPortal