دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دكتر امير عبدلي عضو هيات علمي دانشگاه موفق به پذيرش (Accept) مقاله در مجله Lancet شد
دكتر امير عبدلي عضو هيات علمي گروه انگل شناسي دانشگاه موفق به پذيرش مقاله Viscerotropic leishmaniasis: a concern در مجلهLancet با ايمپكت فاكتور(ضريب تاثير) 53 ( پنجاه و سه )شد.
دكتر امير عبدلي عضو هيات علمي گروه انگل شناسي دانشگاه موفق به پذيرش مقاله
Viscerotropic leishmaniasis: a concern
در مجلهLancet  با ايمپكت فاكتور(ضريب تاثير) 53 ( پنجاه و سه )شد.

اين مقاله درباره نوع خاصي از عفونت ليشمانيازيس (عامل سالك و ليشمانيوز احشايي) مي باشد كه اغلب مورد غفلت قرار مي گيرد.

 شايان ذكر است كه ليشمانيازيس يكي از مهمترين بيماري هاي انگلي است كه توسط انگل ليشمانيا ايجاد مي شود و ناقل آن پشه هاي خاكي مي باشند.

 اهميت بيشتر اين بيماري به اين دليل است كه كشور ايران و از جمله استان فارس از قديم كانون بومي ليشمانيازيس بوده و موارد متعددي از بيماري سالك و ليشمانيوز احشايي در نقاط مختلف ايران و استان فارس گزارش شده است.

اين عفونت در افراد دچار نقص سيستم ايمني (مانند افراد مبتلا به ايدز، افراد دريافت كننده پيوند و ...)  است اهميت بيشتري دارد.

 در اين افراد، گونه هايي از انگل كه باعث ليشمانيوز پوستي يا سالك مي شوند قادر اند عفونت سيستميك ايجاد نمايند كه در صورت عدم تشخيص سريع و درمان به موقع موجب مرگ بيمار مي گردد.

در اين مقاله درباره اهميت اين عفونت در افراد داراي نقص سيستم ايمني بحث و بر تشخيص سريع و درمان به موقع آن تاكيد شده است.
                            
دكتر محمد رحمانيان رئيس محترم  دانشگاه، دكتر اباذر روستازاده معاون آموزشي دانشگاه و دكتر صلح جو مدير گروه انگل شناسي و معاون پژوهشي دانشگاه در پيامي جداگانه اين موفقيت را به ايشان تبريك گفتند.
تاریخ:
1397/09/07
تعداد بازدید:
182
منبع:
Powered by DorsaPortal