دانشگاه علوم پزشکی جهرم
احياي قلبي
كارگاه آموزشي احياي پايه كودكان و نوزادان برگزار شد
معاون بهداشتي دانشگاه گفت: عمليات احياي قلبي ريوي سريع مي تواند احتمال زنده ماندن كودك را در دقايق اول افزايش دهد.
معاون بهداشتي دانشگاه گفت: عمليات احياي قلبي ريوي سريع مي تواند احتمال زنده ماندن كودك را در دقايق اول افزايش دهد.

دكتر سيد مجيد ارجمند اظهار داشت: عمليات احياي سريع و موثر مي تواند منجر به برگشت موفق خود به خودي گردش خون و زنده ماندن كودك آسيب ديده شود.

به گفته وي با انجام احياي قلبي و ريوي، تنفس و گردش خون كودك مصدوم حفظ و از نرسيدن مواد غذايي و اكسيژن به مغز و (مرگ مغزي) كودك جلوگيري مي شود.

وي هدف اين كارگاه را آموزش احياي قلبي ريوي مطلوب و پيشگيري از حوادث و سوانح به عنوان اولين زنجيره بقاي كودك دانست.

اين كارگاه توسط واحد سلامت خانواده و جمعيت معاونت بهداشتي و با همكاري مركز اورژانس  دانشگاه براي مراقبين سلامت كلينيك هاي خانواده مراكز بهداشتي و درماني شهرستان برگزار شد.
تاریخ:
1397/08/30
تعداد بازدید:
85
منبع:
Powered by DorsaPortal