دانشگاه علوم پزشکی جهرم
كسب مقام سوم تيم تيراندازي كاركنان دانشگاه در دومين المپياد فرهنگي ورزشي كاركنان جانباز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور
كسب مقام سوم تيم تيراندازي كاركنان دانشگاه در دومين المپياد فرهنگي ورزشي كاركنان جانباز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور
كسب مقام سوم تيم تيراندازي كاركنان دانشگاه در دومين المپياد فرهنگي ورزشي كاركنان جانباز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور

اقاي مهرداد گيوتاج مقام سوم تيراندازي (تفنگ بادي) با امتياز 220/6 را در دومين المپياد فرهنگي ورزشي كاركنان جانباز وزارت بهداشت از آن خود كرد.
تاریخ:
1397/08/30
تعداد بازدید:
9
منبع:
Powered by DorsaPortal