دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ورزش
فستيوال ورزش هاي همگاني دانشگاه، با حضور پر شور 750 نفر از كاركنان دانشگاه و خانواده آنها در فضاي شاد و سرگرم كننده در پرديس دانشگاه برگزار شد.
ايجاد نشاط در محيط كار، انگيزه براي تداوم ورزش در بين كاركنان و خانواده ها، آشنايي با غذاي سالم، آشنايي كاركنان با امكانات سالن ورزش و استخر و افزايش حس همكاري در بين معاونت هاي دانشگاه از اهداف برگزاري اين فستيوال بود.
فستيوال ورزش هاي همگاني دانشگاه، با حضور پر شور 750 نفر از كاركنان دانشگاه و خانواده آنها در فضاي شاد و سرگرم كننده در پرديس دانشگاه برگزار شد.
ايجاد نشاط در محيط كار، انگيزه براي تداوم ورزش در بين كاركنان و خانواده ها، آشنايي با غذاي سالم، آشنايي كاركنان با امكانات سالن ورزش و استخر و افزايش حس همكاري در بين معاونت هاي دانشگاه از اهداف برگزاري اين فستيوال بود.
 در مسابقات تيمي و آزاد اين فستيوال ورزشي، كاركنان آقا در رشته هاي شنا، فوتسال، واليبال، تنيس روي ميز و كاركنان خانم در رشته هاي ورزشي شنا، واليبال، بدمينتون و تنيس روي ميز به رقابت پرداختند. 
 نقاشي، مارپله، حمل توپ با قاشق، هشت خانه، طناب زني، هلاهوپ، فوتبال دستي از بازي هاي سرگرم كننده و شاد ويژه فرزندان كاركنان در اين فستيوال بود.
 همچنين مسابقات دوچرخه سواري، ورزش هاي تعادلي، دو امداد، توپ و آرد، هولاهوپ، هفت گل، طناب زني، فوتبال دستي، هد و سبد، حمل توپ با راكت براي خانواده كاركنان با استقبال و انرژي خاصي برگزار شد. 
از خوشمزه هاي اين فستيوال برگزاري مسابقه آشپزي و شيريني پزي ويژه پدر، مادر و همسر كاركنان دانشگاه بود.
تاریخ:
1397/08/27
تعداد بازدید:
204
منبع:
Powered by DorsaPortal