دانشگاه علوم پزشکی جهرم
خير
خير گرانقدر حاج محمد صادق سلجوقي
محمد صادق سلجوقي از خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم، متولد 1 فروردين 1329 در روستاي هرم لارستان و داراي هفت پسر و‌يك دختر است.
محمد صادق سلجوقي از خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم، متولد 1 فروردين 1329 در روستاي هرم لارستان و داراي هفت پسر و‌يك دختر است.

او كارهاي خيرش را براي رضاي خدا مي داند و مي گويد: بيماران از مظلوم ترين اقشار جامعه هستند و عيادت از بيمار بهترين عبادت است و هر گاه وقت كنم اين مهم را انجام مـي دهــم.

وي در پــاســخ به اين سـوال كه چــرا بيــمـارسـتان جـهـرم را براي اقـدام خـيـر انـتـخـاب كـرده است، مي گويد: تنها دليلم درمان ارزان بيماران در بيمارستان هاي اين شهرستان بوده است.

اين نيك انديش سلامت خطاب به افرادي كه بنيه مالي خوبي دارند، مي گويد: خداوند با دادن قدرت، مال و مقام بنده خود را مي آزمايد در حالي كه اين مقام و ثروت ماندگار نيست. بنابراين تا توانايي اين كار را داريم بايد در امور خير مشاركت كنيم.

وي مشوق خود در امور خير را آقاي عبدالعـظيم جوكارمدير بيمارستان پيمانيه جهرم مي داندو خـاطرنشـان مي كند: هركس مي تواند حتي اندكي در كار خير سهيم شود، زيرا آنچه براي آخرت مي ماند اعمال نيكي است كه در اين دنيا انجام مي دهيم.

 از جمله اقدامات نيك اين خيربزرگوار دانشگاه؛ احداث نماز خانه بيمارستان پيمانيه، همراه سراي اين بيمارستان، خريد دستگاه دياليز، يخچال جسد، وسايل آزمايشگاهي، كولر هاي اسپيلت و تخت مخصوص دياليز بيمار بوده است.

وي در سال 1380 مبلغ 800 ميليون تومان براي انجام كار هاي خير خود به دانشگاه اهداء كرده است.
دفتر امور مشاركت هاي اجتماعي دانشگاه.
تاریخ:
1397/08/23
تعداد بازدید:
280
منبع:
Powered by DorsaPortal