دانشگاه علوم پزشکی جهرم
500 ميليون تومان براي توسعه بخش "ICU" بيمارستان پيمانه جهرم توسط نيكوكار جهرمي اهدا گرديد.
توسعه "ICU" بيمارستان پيمانيه جهرم به همت يكي ديگر از خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم
500 ميليون تومان براي توسعه بخش "ICU" بيمارستان پيمانه جهرم توسط نيكوكار جهرمي اهدا گرديد.
500 ميليون تومان براي توسعه بخش "ICU" بيمارستان پيمانه جهرم توسط نيكوكار جهرمي اهدا گرديد.

امروز 15 مرداد ماه 97 در جلسه اي كه در دفتر رياست دانشگاه با حضور رييس دانشگاه، و خير ارزشمند حاج مصطفي مباشري و خانواده وي برگزار شد. 500 ميليون تومان براي توسعه بخش "ICU" بيمارستان پيمانيه جهرم توسط اين نيكوكار جهرمي اهدا گرديد.

حاج مصطفي مباشري 88 سال دارد و سال ها به باغداري و كشاورزي مشغول بوده است.

گره گشايي و كمك به مردم به خصوص بيماران هدف و نيت اصلي اين نيكوكار گرانقدر است.

با آرزوي سلامت و سعادت براي اين خير و نيك انديش عرصه سلامت.


تاریخ:
1397/05/15
تعداد بازدید:
137
منبع:
Powered by DorsaPortal