دانشگاه علوم پزشکی جهرم
اهداي عضو
مادري 54 ساله با اهداي اعضاي خود به سه بيمار جاني دوباره بخشيد
گلناز زائري 54 ساله اهل قير روز دوشنبه 11 تير ماه 97، بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزي شد كه با رضايت خانواده اش اعضاي اين بانو اهدا و به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد.

گلناز زائري 54 ساله اهل قير روز دوشنبه 11 تير ماه 97، بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزي شد كه با رضايت خانواده اش اعضاي اين بانو اهدا و به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد.

اعضاي اين مادر داراي 8 فرزند روز يكشنبه 17 تير ماه 97 در بيمارستان پيمانيه جهرم برداشت و براي انجام پيوند به بيمارستان صدراي شيراز انتقال يافت.

كبد اين بانوي 54 ساله به آقايي 60 ساله از شيراز و هر يك از كليه هاي آن مرحومه به دو آقاي 60 ساله از شيراز و كازرون اهدا گرديد.
تاریخ:
1397/04/19
تعداد بازدید:
95
منبع:
Powered by DorsaPortal