دانشگاه علوم پزشکی جهرم
داروهاي مجاز در ماه رمضان و زمان روزه داري

در سال 1997 در مراكش پيرامون استاندارد سازي و بررسي تركيبات يا راه مصرف داروها كه منجر به ابطال روزه مي شوند جلسه اي تشكيل شد.

بر آن اساس روش مصرف داروها چنانچه جزو موارد زير باشند منعي در طول روزه داري ندارند.

1 – قطره هاي چشمي و گوشي

2 – كرمها ، پمادها ، پلاسترهاي دارويي

3 – داروها و شوينده هاي واژينال و شيافها و انماها

4 – تزريقات در عضله ، مفصل ، وريد به استثناي تغذيه وريدي

5 – اكسيژن و گازهاي بيهوشي

6 – قرص هاي زيرزباني نيتروگليسيرين

7 – دهان شويه ، غرغره و اسپري هاي دهاني به شرطي كه بلعيده نشود.

تاریخ:
1396/03/07
تعداد بازدید:
845
Powered by DorsaPortal