دانشگاه علوم پزشکی جهرم
اهداي عضو جواني جهرمي به بيماران نيازمند
محمد هادي فدايي 28 ساله اهل جهرم بر اثر سانحه تصادف در شيراز دچار مرگ مغزي و اعضايش در بيمارستان ابن سينا شيراز برداشت شد.
 محمد هادي فدايي 28 ساله اهل جهرم  بر اثر سانحه تصادف در شيراز دچار مرگ مغزي  و اعضايش در بيمارستان ابن سينا شيراز برداشت شد.
آن مرحوم در قطعه متوفيان اهداي عضو در قبرستان فردوس جهرم به خاك سپرده شد.
 برداشت عضو و پيوند اعضا آن مرحوم توسط تيم جراحي بيمارستان ابن سينا شيراز صورت گرفت. 

گفتني است مرحوم سيد مهدي كاظمي نژاد 65 ساله اهل جهرم كه روز يكشنبه 16 تير ماه 98 بر اثر خونريزي مغزي دچار مرگ مغزي شد و اعضايش در بيمارستان پيمانيه جهرم برداشت گرديد در قطعه متوفيان اهداي  عضو در قبرستان فردوس جهرم به خاك سپرده شد.
تاریخ:
1398/04/18
تعداد بازدید:
230
منبع:
Powered by DorsaPortal