دانشگاه علوم پزشکی جهرم
سلامت
پايش فشار خون6 هزار و 320 نفر در مراكز درماني و آموزشي شهرستان جهرم
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جهرم گفت: در نيمه اول اجراي طرح بسيج ملي كنترل فشار خون بالا در شهرستان جهرم، از 120 هزار نفر گروه هدف ( ميانسال و سالمند) در شهرستان، 6هزار و 320 نفر در مراكز آموزشي و درماني شهرستان جهرم پايش شده اند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جهرم گفت: در نيمه اول اجراي طرح بسيج ملي كنترل فشار خون بالا در شهرستان جهرم، از 120 هزار نفر گروه هدف ( ميانسال و سالمند) در شهرستان، 6هزار و 320 نفر در مراكز آموزشي و درماني شهرستان جهرم پايش شده اند.

دكتر قهرمان بمانا اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح بسيج ملي كنترل فشار خون بالا در كشور، ايستگاه هاي پايش فشار خون بيمارستان هاي پيمانيه، مطهري، خاتم الانبياء خفر،كلينيك هنري و اورژانس 115 شهرستان جهرم كار خود را از 17 خرداد ماه 98 آغاز كردند. در نيمه اول اجراي اين طرح ملي، 6 هزار و 320 نفر در مراكز آموزشي و درماني اين شهرستان پايش فشار خون شده اند.

وي افزود: در ايستگاه هاي پايش فشار خون مراكز آموزشي و درماني شهرستان جهرم 41 سنجشگر (پرستار) مشغول به فعاليت هسستند.

 وي با اشاره به پايش فشار خون يك هزار و 794 نفر در ايستگاه پايش فشار خون بيمارستان مطهري جهرم  گفت: اين ايستگاه با مراجعه روزانه 200 نفر بيشترين آمار پايش فشار خون افراد نسبت به ديگر مراكز اموزشي و درماني اين شهرستان داشته است.


تاریخ:
1398/04/09
تعداد بازدید:
124
منبع:
Powered by DorsaPortal