دانشگاه علوم پزشکی جهرم
آموزش
رشته تخصصي بيماري هاي داخلي در دانشگاه علوم پزشكي جهرم راه اندازي شد
معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم از راه اندازي رشته تخصصي بيماري هاي داخلي با ظرفيت 3 دستيار از خرداد ماه سال جاري در دانشگاه علوم پزشكي جهرم خبر داد.
معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم از راه اندازي  رشته تخصصي بيماري هاي داخلي  با ظرفيت 3 دستيار از خرداد ماه سال جاري در دانشگاه علوم پزشكي جهرم خبر داد.

دكتر اباذر روستازاده اظهار داشت : با پيگيري ها ي مستمر رئيس و حوزه معاونت آموزشي دانشگاه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور رشته تخصصي  بيماريهاي داخلي در بيمارستانهاي پيمانيه و شهيد مطهري جهرم  با ظرفيت پذيرش 3 دستيار  براي يك دوره  راه اندازي شده است.

وي گفت: پيش از رايزني با وزارتخانه و كسب مجوز راه اندازي اين رشته، فعاليت هاي لازم براي آماده سازي زيرساخت هاي فيزيكي، خريد تجهيزات، تاسيس آزمايشگاه مربوطه و جذب هيات علمي از سوي دانشگاه علوم پزشكي جهرم صورت گرفته است.
تاریخ:
1398/03/25
تعداد بازدید:
126
منبع:
Powered by DorsaPortal